Göm menyn

Malva Holm Kvist

 

Bakgrund

Kandidatexamen Genusvetenskap, Lunds universitet 2013

Lärarexamen avsedd för pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år , Malmö högskola 2013

Antagen till forskarutbildning på Tema barn vt 2014


Forskningsintressen

- Samspel och interaktion i förskola och familj

- Barns moraliska och emotionella socialisation

- Barns lärande

 

Nuvarande forskningsprojekt

Mitt avhandlingsarbete är en del av ett större forskningsprojekt om barns känslor- och moraliska socialisation i förskola och familj,

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral : Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslorsocialisation i familjer och i förskolor.

Keywords:

Interaction, language socialization, multimodality, situated morality

Publikationer


   

Doktorand

Telefon: 013-28 57 20
Fax: 013-28 29 00

E-post: malva.holm.kvist@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015