Göm menyn

Jonathan Josefsson

Bakgrund

Gymnasielärarexamen samhällskunskap och religion, Linköpings Universitet 2004

Tjänst som gymnasielärare i Järfälla kommun och Linköpings kommun 2004-2011

Master uppsats i tillämpad etik, Linköpings Universitet, 2011

Antagen doktorand ht 2011

Adjunkt Tema Barn, Linköpings universitet, 2017

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen handlar i första hand om barn och barndomsstudier, migrationspolitik, politisk filosofi och etik. I mitt avhandlingsprojekt ligger fokus på juridiska, politiska och etiska frågor om barns rätt till asyl i svensk migrationspolitik. I avhandlingen genomför jag empiriska studier av hur juridiska normer och praxis om barns rättigheter har utvecklats i den svenska Migrationsöverdomstolen och hur barns rätt till asyl har diskuterats i offentliga upprop i svensk media de senaste åren. Detta kombineras med ett teoretiskt intresse för barn som politiska subjekt i en nutida politisk filosofisk diskussion om medborgarskap, rättigheter och gränser. Utöver mitt avhandlingsprojekt har jag också ett bredare intresse för politik och filosofi, barns rättigheter, barn och medborgarskap, utbildning, demokrati och politiska gemenskaper, barn som politiska aktörer och internationell politik.  

Nuvarande forskningsprojekt

Avhandlingsprojekt: Children at the Borders - law, politics and ethics of children´s rights to asylum

Forskningsprojekt: Children´s Rights - origins, normativity, transformations and prospects (Tillsammans med Bengt Sandin och Judith Lindh)

Nyckelord

Barn, migration, barns rättigheter, barn som politiska aktörer, medborgarskap, politisk filosofi, etik.

Publikationer

Josefsson (2011) Master thesis: Ethical Challenges of the Multicultural Classroom - a teacher's ethical examination of Martha Nussbaum's theory of world citizenship education

Josefsson (2014) Children as Moral Subjects in Ethics of MigrationConference proceeding Ethics and Migration, Societas Ethica conference in Sibiue August 2012,  (http://www.ep.liu.se/ecp/097/013/ecp12097013.pdf)

Josefsson (2016) Children's Rights to Asylum and the Capability Approach. Ethical Perspectives 23(1):101-130.

Josefsson (2016 accepted) Children's Rights to Asylum in the Swedish Migration Court of Appeal. International Journal of Children's Rights.

Josefsson (2016 accepted), “We beg you, let them stay!”: right claims of asylum-seeking children as a socio-political practice, Childhood.

Reviews:

Josefsson (2014) Barndom och migration, Maren Bak och Kerstin von Brömssen red, Umeå: Boréa, 2013, Bokanmälan Tidsskriftet Barn, Spring 2014

Josefsson (2014) Skolan, demokratin och de unga medborgarna, Joakim Ekman och Lena Pilo, Malmö: Liber, 2012, Recension Sociologisk Forskning forthcoming Fall 2014 

Conference presentations:

Ethics and Migration, Societas Ethica conference in Sibiue August 2012, Abstract: The Moral Status of Children in Ethics of Migration

Nordic Network For Research on Refugee Children, November 2012, Abstract: Ethical Perspectives on The Best Interest of the Child in the Migration Court of Appeal

Climate Change, Sustainability and an Ethics of an Open Future, Societas Ethica conference in Soesterberg Netherlands August 2013, Abstract:The Best Interest of the Child in Times of Migration Management: A case study of decision making in the Swedish Migration Court of Appeal 

Netherlands Research School of Philosophy August 2013, Reciprocity and the Normative Foundations of Legal Orders, Abstract: Children at the Borders – discourse ethics, reciprocity and childrens right to admission

The Troublesome Children´s Rights, Workshop at the Department of Thematic Studies - Child Studies Linköping University May 2014, Abstract: Children´s rights to asylum - from utopia to apology

PHD Research Workshop on Global Childhoods, Childhood Studies - Rutgers University October 2014, paper presentation: The Right to Stay: public reactions to expulsion of asylum seeking children in Sweden

Global Justice, Societas Ethica Conference in Linköping August 2015, paper presentation: Right Claims in Public Critique against the Expulsion of Asylum Seeking Children in Sweden

jona
   

PH.D.

Telefon: 013-28 56 76
Fax: 013-28 29 00

E-post: jonathan.josefsson@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 02 09:50:39 CET 2017