Göm menyn

Den terapeutiska skolan


I min avhandling studerar jag implementeringen av manualbaserade program i skolan som syftar till att främja psykisk hälsa och motverka mobbing. Studien fokuserar på mötet mellan metoderna och barnen/ungdomarna; hur de skapar mening kring dem, använder sig av dem och vilken betydelse programmen får i deras vardag. I avhandlingen problematiseras även hur metoder formas och omformas mellan olika discipliner och kontexter. Avhandlingen skrivs inom ramen för det av Folkhälsoinstitutet finansierade projektet "Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga".

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28 29 08
Fax: 013-28 29 00

E-post: sofia.kvist.lindholm@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: sofia.kvist.lindholm@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 30 12:03:58 CEST 2016