Hide menu

Publications

Kvist Lindholm, S. and  Zetterqvist Nelson K. (accepted). Schoolgirls’ Perspectives on Self-disclosure in a Group-based Mental Health Intervention at School: Acquiring Friends or Risking Harassment? Advances in School Mental Health  Promotion.

Horton, P., Kvist Lindholm, S., and Nguyen (2015). Bullying the meek: a conceptualization of Vietnamese school bullying. Research Papers in Education.

Altin, C., Kvist Lindholm, S., Wejdmark., M., Lättman-Masch, R. Upgrading Preschool Environment in a Swedish Municipality: Evaluation of an Implementation Process. Health Promotion Practice. Doi: 10.1177/1524839914566273

Kvist Lindholm S, Zetterqvist Nelson K (2014). “Apparently I’ve Got Low Self-Esteem”:

Schoolgirls’ Perspectives On a School-Based Public Health Intervention. Children & Society. DOI:10.1111/chso.12083

Zetterqvist Nelson K, Kvist Lindholm S (2012). Säg STOPP! – ett anti-mobbingsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm. Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbing. En utvärderingsrapport. Forskningsrapport 2012:2 Tema barn, Linköpings universitet.

Svensson-Wallin H, Kvist Lindholm S (2010). Utvärderingsstödsmallen. Ett stöd i planeringen av utvärderingar. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi.(laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Sydhoff J, Andersson C, Kvist Lindholm S, Lindvall C (2008). Processbeskrivning av folkhälsoarbete; en datoriserad mall för systematisk beskrivning och reflektion. Rapport 2008:2 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. (laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Sydhoff J, Kvist Lindholm S (2008). Checklista för att Planera – Genomföra – Följa upp – Beskriva folkhälsoarbete. Rapport 2008:1 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. (laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Kvist Lindholm S (2007). Vägen till ett jämställt län. En formativ processutvärdering av projektet Lika möjligheter.Veux-utveckling Jönköpings län (Går att beställa från Länsstyrelsen i Jönköping www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Pages/default.aspx)

Bättre liv och mer lust för unga. Informationsbroschyr om barn och ungdomsprojektet i Katrineholm
http://www.katrineholm.se/Global/KLF/Projektenheten/Barn%20och%20ungdomsprojektet/Overgripande/Broschyr%20B%C3%A4ttre%20liv%20och%20mer%20lust%20f%C3%B6r%20unga%20A5%20webb.pdf

 

 

 

 

senior lecture

Telephone: 013-28 29 08
Fax: 013-28 29 00

E-mail: sofia.kvist.lindholm@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: sofia.kvist.lindholm@liu.se
Last updated: Thu Jun 30 12:04:24 CEST 2016