Göm menyn

Publikationer

Kvist Lindholm, S. and  Zetterqvist Nelson K. (accepted). Schoolgirls’ Perspectives on Self-disclosure in a Group-based Mental Health Intervention at School: Acquiring Friends or Risking Harassment? Advances in School Mental Health Promotion.

Kvist Lindholm S, Zetterqvist Nelson K (2014). “Apparently I’ve Got Low Self-Esteem”: Schoolgirls’ Perspectives On a School-Based Public Health Intervention. Children & Society. DOI:10.1111/chso.12083

Horton, P., Kvist Lindholm, S., and Nguyen (2015). Bullying the meek: a conceptualization of Vietnamese school bullying. Research Papers in Education.

Altin, C., Kvist Lindholm, S., Wejdmark., M., Lättman-Masch, R. Upgrading Preschool Environment in a Swedish Municipality: Evaluation of an Implementation Process. Health Promotion Practice. Doi: 10.1177/1524839914566273

Zetterqvist Nelson K, Kvist Lindholm S (2012). Säg STOPP! – ett anti-mobbingsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm. Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbing. En utvärderingsrapport. Forskningsrapport 2012:2 Tema barn, Linköpings universitet.

Svensson-Wallin H, Kvist Lindholm S (2010). Utvärderingsstödsmallen. Ett stöd i planeringen av utvärderingar. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi.(laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Sydhoff J, Andersson C, Kvist Lindholm S, Lindvall C (2008). Processbeskrivning av folkhälsoarbete; en datoriserad mall för systematisk beskrivning och reflektion. Rapport 2008:2 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. (laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Sydhoff J, Kvist Lindholm S (2008). Checklista för att Planera – Genomföra – Följa upp – Beskriva folkhälsoarbete. Rapport 2008:1 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. (laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)

Kvist Lindholm S (2007). Vägen till ett jämställt län. En formativ processutvärdering av projektet Lika möjligheter.Veux-utveckling Jönköpings län (Går att beställa från Länsstyrelsen i Jönköping www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Pages/default.aspx)

Bättre liv och mer lust för unga. Informationsbroschyr om barn och ungdomsprojektet i Katrineholm
http://www.katrineholm.se/Global/KLF/Projektenheten/Barn%20och%20ungdomsprojektet/Overgripande/Broschyr%20B%C3%A4ttre%20liv%20och%20mer%20lust%20f%C3%B6r%20unga%20A5%20webb.pdf

 

 

 

 

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28 29 08
Fax: 013-28 29 00

E-post: sofia.kvist.lindholm@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: sofia.kvist.lindholm@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 30 12:03:58 CEST 2016