Göm menyn

Sofia Kvist Lindholm


Bakgrund

 • Universitetslektor i Tema Barn, Linköpings Universitet, 2016-
 • Tf Utbildningsledare med samordnande programansvar för lärarprogrammen, Kansliet för utbildningsvetenskap, Linköpings Universitet, 2016-
 • Filosofie doktorsexamen vid Tema Barn, Linköpings Universitet, 2015.
 • Doktorand vid Tema Barn (delad anställning med IBL 2014), 2009-2015.
 • Projektkoordinator för Jämlikhet i hälsa, Stockholms läns landsting i samarbete med Nynäshamns kommun och Södertälje kommun, 2006-2009.
 • Utvärderingskonsult, Veux-Utveckling med uppdrag åt Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2005-2007.
 • Fil mag Folkhälsovetenskap, Linköpings Universitet, 2006.
 • Fil kand Folkhälsovetenskap, Linköpings Universitet, 2004.

Forskningsintressen

 • Psykisk hälsa och hälsointerventioner i skolan
 • Barndomssociologi
 • Sociala relationer, kamratkulturer, grupprocesser och gruppdynamik
 • Förhandling av normalitet och avvikelse
   

Forskningsprojekt

 • 2017-2020 Att "känna sig nere" och "ha svårt att somna" - en etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga. Forte, projektbidrag.
 • 2009-2015 The Paradoxes of Socio-emotional Programmes in School. Avhandlingen skrevs inom ramen för det av Folkhälsoinstitutet finansierade projektet "Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga".

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvar och undervisar i kursen Children´s Health and development in a Global World, Master in Child Studies, tema Barn, Linköpings universitet.
 • Föreläser i kursen Skolutveckling och utvärdering, Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Ämneslärarprogrammet, Linköpings Universitet.
 • Föreläser och undervisar i kursen Sociala relationer och lärares ledarskap, Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Ämneslärarprogrammet, Linköpings Universitet.
 • Föreläser i kursen Sociala relationer och lärares ledarskap, Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Grundlärarprogrammet, Linköpings Universitet.  
 • Undervisar i kursen Sociala relationer och förskollärares ledarskap, Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Förskollärarprogrammet, Linköpings Universitet.
 • Föreläser om kvalitativa metoder i kursen Introduction to child studies, Master in Child Studies, tema Barn, Linköpings universitet.

Publikationer

 • Kvist Lindholm, Sofia (2016). Students' reproduction and transformation of norms incorporated into a programme for social and emotional Learning. Ethnography and Education. DOI: 10.1080/17457823.2016.1232622
 • Kvist Lindholm, Sofia (2015). The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School. Young people’s perspectives and public health discourses. (Doctoral Dissertation) Linköping Studies in Art and Science No. 664. Linköping University 
 • Kvist Lindholm Sofia & Zetterqvist Nelson Karin (2015). “Apparently I’ve Got Low Self-Esteem”: Schoolgirls’ Perspectives On a School-Based Public Health Intervention. Children & Society. DOI:10.1111/chso.12083
 • Kvist Lindholm, Sofia & Zetterqvist Nelson Karin (2015). Schoolgirls’ Perspectives on Self-disclosure in a Group-based Mental Health Intervention at School: Acquiring Friends or Risking Harassment? Advances in School Mental Health  Promotion. DOI: 10.1080/1754730X.2015.1044253
 • Horton, P., Kvist Lindholm, S., and Nguyen (2015). Bullying the meek: a conceptualization of Vietnamese school bullying. Research Papers in Education. DOI: 10.1080/02671522.2015.1027728
 • Wickström, Anette; Kvist Lindholm, Sofia & Zetterqvist Nelson, Karin (2015). Fel förstärka negativa tankar hos unga. Svenska Dagbladet 19 sept.

 • Wickström, Anette, Kvist Lindholm, Sofia & Zetterqvist Nelson, Karin (2015). Disa är ett problematiskt verktyg i skolan. Svenska Dagbladet 25 sept.

 • Altin, C., Kvist Lindholm, S., Wejdmark., M., Lättman-Masch, R. (2015). Upgrading Preschool Environment in a Swedish Municipality: Evaluation of an Implementation Process. Health Promotion Practice. DOI: 10.1177/1524839914566273
 • Zetterqvist Nelson K, Kvist Lindholm S (2012). Säg STOPP! – ett anti-mobbingsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm. Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbing. En utvärderingsrapport. Forskningsrapport 2012:2 Tema barn, Linköpings universitet.
 • Svensson-Wallin H, Kvist Lindholm S (2010). Utvärderingsstödsmallen. Ett stöd i planeringen av utvärderingar. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi.(laddas ned från www.folkhalsoguiden.se)
 • Sydhoff J, Andersson C, Kvist Lindholm S, Lindvall C (2008). Processbeskrivning av folkhälsoarbete; en datoriserad mall för systematisk beskrivning och reflektion. Rapport 2008:2 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. (laddas ned från http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden/folkhalsoarbete/informationsmaterial/)
 • Sydhoff J, Kvist Lindholm S (2008). Checklista för att Planera – Genomföra – Följa upp – Beskriva folkhälsoarbete. Rapport 2008:1 Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.
 • Kvist Lindholm S (2007). Vägen till ett jämställt län. En formativ processutvärdering av projektet Lika möjligheter.Veux-utveckling Jönköpings län (Går att beställa från Länsstyrelsen i Jönköping www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Pages/default.aspx)

 

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28 29 08
Fax: 013-28 29 00

E-post: sofia.kvist.lindholm@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: sofia.kvist.lindholm@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 30 16:57:33 CET 2017