Göm menyn

Elin Låby

 

Bakgrund

Magisterexamen i bildpedagogik, Konstfack, Stockholm

Har arbetat 12 år som bildlärare på högstadiet och gymnasiet.

Forskningsintressen

Utbildningsvetenskap - Utbildningshistoria - Barndomshistoria
Visuell kultur- visuell kommunikation

Nuvarande forskningsprojekt

Jag vill undersöka på vilket sätt barns bilder används i samhället. Genom att bland annat titta på olika bildtävlingar för barn är det möjligt att se kontinuitet och förändring över tid i vilka bilder som barn gör, och vilka av bilderna som väljs ut som vinnande av juryn. Vilka ideal om nationen, samhället och barn och barndom kan man se i bilderna? Vilka förändringar i skolans bildundervisning, läroplaner och kursplaner kan man se (eller inte se) i bilderna? Denna forskning möjliggörs tack vare Eskilstuna Barnbildsarkivs unika samling av över 600.000 barnbilder från slutet av 1700-talet till idag.

Keywords

Publikationer

Magisteruppsats: Bildundervisning i Turkiet- med exempel från en skola i Istanbul (2011)

 

elin
   

Doktorand

Telefon: 013-28 40 69
Fax: 013-28 29 00

E-post: elin.laby@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015