Hide menu

Publications

 

Dissertation:
”Det sinnesslöa skolbarnet. Undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954” (The feeble-minded schoolchild. Education, coercion and citizenship 1925-1954) (2000) Linköping Studies in Art and Science, Linköping

Selected publications:

Lind, Judith & Shruti Johansson (2009) “ Preservation of the child’s background in in- and intercountry adoption” i International Journal of Children’s Rights (forthcoming).

Lind, Judith (2008)“The best interest of the child as an argument in assessments of parent potential in Sweden” i International Journal of Law, Policy and the Family, vol 22, nr 1.

Lind, Judith & Cecilia Lindgren (2007) "Roots trips. Intercountry adoption and cultural identity". Paper presented at the Society for the History of Children and Youth conferenc “In the Name of the Child”, June 27-30 2007, Norrköping Sweden.

Areschoug, Judith (2005)“Between compulsory schooling and sterilization. Education for feeble-minded children 1925–1954” (2005) in History of Education Researcher 2005, nr 75.

Areschoug, Judith “Parenthood and intellectual disability. Discourses on birth control and parents with intellectual disabilities 1967–2003” in Scandinavian Journal of Disability Research 2005, nr 3-4

Areschoug, Judith (2005)”’Ska du med och dra en braja, Micke?’ Utbildningsprogram om narkotika” [’Have a joint with us, Micke!’ Educational programs on drugs]. In Bengt Sandin (red.) antologi, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Stockholm

Areschoug, Judith (2003) "’Den som icke kan tillgodogöra sig folkskolans undervisning.’ Sinnesslöskolan och dess elever 1900-1950” [‘Those who cannot assimilate elementary school education’. School for the feeble-minded 1900-1950]. In M. Börjesson & E. Palmblad (Eds..) Problembarnets århundrade, Studentlitteratur, Lund

Areschoug, Judith (2001) ”Mellan skolplikt och sterilisering. Undervisning för sinnesslöa barn 1925-54” [Between compulsory schooling and sterilization. Education for feeble-minded children 1925-1954](2001) i Locus. Tidskrift för forskning om barn och ungdomar 2001:3

Areschoug, Judith (1995) ”Från tvång till frivillighet eller från frivillighet till tvång? De begåvningshandikappade barnens undervisning i riksdagsdebatten 1878-1967” [From coercion to voluntariness or from voluntariness to coercion? The parliamentary debate on education for children with intellectual disabilities 1878-1967](1995) In K. Bergqvist, K Petersson & M. Sundkvist (Eds..) Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm
 

 

 

 

 

jlsenior lecturer

Telephone: 013-28 29 01
Fax: 013-28 29 00

E-mail: judith.lind@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping


PROJEKT 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: judith.lind@liu.se
Last updated: Mon Feb 23 14:08:34 CET 2015