Göm menyn

Publikationer

Lind, J (2017) "Introduction: Doing good parenthood", Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement  [red] A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe, Palgrave Pivot.

Lind, J (2017) "Teenagers, alcohol and sex: doing good parenthood on an on-line discussion board" i Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement  [red] A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe, Palgrave Pivot.

A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe (red.) (2017) Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement. Palgrave Pivot.

Lind, J & Lindgren, C (2016) "Displays of parent suitability in adoption assessment reports", Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12305/full

Lind, J (2016) "Between zero tolerance and damage control. Policy and parental strategies concerning teenagers and alcohol", Families, Relationships and Societies, ISSN 2046-7435, E-ISSN 2046-744 (Epub ahead of print) http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/frs/pre-prints/content-pp_frs-d-15-00027r2

Lind, J (2013) Föräldrastöd on-line. En analys av ett digital diskussionsforum för föräldrar. Research Report on Childhood and the Study of Children 2013:1. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-96591

Lind, J (2012) “’As Swedish as anybody else’ or ‘Swedish, but also something else’? Coping strategies in discourses on transnational adoptee identities in Sweden”, special issue on Multiculturalism, identity and family placement of Adoption and Fostering vol. 36, nr 3-4 (85-96). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-90497

Lind, J (2012) ”Föräldrainflytande och barnets bästa” i K. Engwall & S. Larsson (red.) Utanförskapets historia. Om funktionsnedsättning och funktionshinder. Stockholm: Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/#35959-01

Lind, J & Lindgren, C (2012) ”Adoptivfamiljen” i M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur & Kultur. Ta bort länken på denna eftersom den inte tycks fungera

Lind, J (2012) “Roots, origins and backgrounds. An analysis of their meanings in the creation of adoptive families in Sweden”. Childhood vol 19:1. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-75848

Lind, J. & S. Johansson (2009) “Preservation of the child’s background in in- and intercountry adoption” International Journal of Children’s Rights (vol.17(2):235-260). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-75850

Lind J., Lindgren C., Sjöberg M. & Zetterqvist Nelson K. (red.) (2009) Historien, barnen och barndomarna [History, children and childhoods]. Linköping: Linköpings universitet.

Lindgren C. & J. Lind (2009) ”Resa tillbaka. Om adoption, identitet och ursprung.” [Going back. On adoption, identity and origin] In Lind J, Lindgren C, Sjöberg M & Zetterqvist Nelson K (red.) Historien, barnen och barndomarna. Linköping: Linköpings universitet.

Lind, J. (2008) “The best interest of the child as an argument in assessments of parent potential in Sweden”, International Journal of Law, Policy and the Family, vol 22, nr 1.

Lind, J. (red.) (2006) Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap [Negotiations and transformations of normality. An anthology on children, school and parenthood]. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Hydén, L-C, Sandin, B. & J. Lind (2006) ”Inledning” [Introduction] in Judith Lind (red.) Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Lind, J ”Utvecklingsstörning, födelsekontroll och föräldraskap”[Intellectual disability, birth control and parenthood] in Judith Lind (red.) (2006) Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Areschoug, J. (2005) “Parenthood and intellectual disability. Discourses on birth control and parents with intellectual disabilities 1967–2003”, Scandinavian Journal of Disability Research 2005, nr 3-4.

Areschoug, J. (2005) “Between compulsory schooling and sterilization. Education for feeble-minded children 1925–1954” i History of Education Researcher May 2005, nr 75.

Areschoug, J. (2004) ”’Ska du med och dra en braja, Micke?’ Utbildningsprogram om narkotika” [’Are you joining us for a joint, Micke?’ Educational programs about drugs] in B. Sandin (red.) Samhällets experter och samhällsproblem, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige.

Areschoug, J. & K. Zetterqvist Nelson (2004) ”Att skriva problembarnens historia” [To write the History of the Problem Child], review in Scandia 2004:1.

Areschoug, J. (2003) ”’Den som icke kan tillgodogöra sig folkskolans undervisning’” i M. Börjesson & E. Palmblad (red.) Problembarnets århundrade, Lund: Studentlitteratur.

Areschoug, J. (2000) Det sinnesslöa skolbarnet. Undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954 (2000) (Diss.) Linköping: Linköping Studies in Art and Science

Areschoug, Judith (1995) ”Från tvång till frivillighet eller från frivillighet till tvång? De begåvningshandikappade barnens undervisning i riksdagsdebatten 1878-1967” i K. Bergqvist, K Petersson & M. Sundkvist (red.) Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.
 

jlUNIVERSITETSLEKTOR

Telefon: 013-28 29 01
Fax: 013-28 29 00

E-post: judith.lind@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: judith.lind@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 23 08:58:31 CET 2017