Göm menyn

Judith Lind


Forskningsintressen

Mitt övergripande forskningsintresse rör relationen mellan barn, föräldrar och välfärdsstat. Inom ramen för detta intresse har min forskning rört såväl välfärdsstatens åtgärder i relation till barn och unga som definierades som sinnesslöa under mellan- till efterkrigstiden, utbildningsprogram om narkotika, steriliseringspolitik och synen på utvecklingsstörning och föräldraskap under senare delen av 1900-talet och bedömningar av föräldrapotential i olika sammanhang.
Jag har tidigare avslutat ett forskningsprojekt om de betydelser som har tillskrivits ursprungskulturen i internationell adoption både i riktlinjer sedan 1970-talets början och av internationellt adopterade som är unga vuxna idag. Vidare har jag forskat om föräldrastöd och föräldraskapande på internet. De forskningsprojekt som jag arbetar inom nu rör dels utredning och bedömningen av adoptionssökande och dels den särskilda prövningen av sökandes föräldraförmåga vid assisterad befruktning.
 

Forskningsprojekt

Pågående

PI för forskningsprojektet Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) 2017-2019.
Projektet handlar om begränsning av tillgång till assisterad befruktning och ställer frågor om hur, för vem och på vilka grunder en sådan begränsning sker. Det undersöker både de argument som används för att en reglering är nödvändig, och hur bedömningar av människors potential som föräldrar görs. Projektet är ett samarbete med forskare inom reproduktionsmedicin (Gunilla Sydsjö, Linköpings universitet och Agneta Skoog Svanberg, Uppsala universitet).

Ingår i forskningsprojektet Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process. Finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 2016-2019. Forskare: Cecilia Lindgren (PI), Judith Lind, Asta Cekaite och Madeleine Wirzén.

Avslutade

PI för forskningsprojektet Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet finansierat av Vetenskapsrådet http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=40351 .

Ingått i forskningsprojektet Förälder Godkänd. Normer för familj och föräldraskap i utredning och bedömning av adoptionssökande finansierat av Vetenskapsrådet http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=50859

Ingått i forskningsprojektet Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar finansierat av Folkhälsoinstitutet


Publikationer (senaste)

Lind, J (2017) "Introduction: Doing good parenthood", Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement  [red] A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe, Palgrave Pivot.

Lind, J (2017) "Teenagers, alcohol and sex: doing good parenthood on an on-line discussion board" i Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement  [red] A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe, Palgrave Pivot.

A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, K I. Dannesboe (red.) (2017) Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement. Palgrave Pivot.

Lind, J & Lindgren, C (2016) "Displays of parent suitability in adoption assessment reports", Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12305/full

Lind, J (2016) "Between zero tolerance and damage control. Policy and parental strategies concerning teenagers and alcohol", Families, Relationships and Societies, ISSN 2046-7435, E-ISSN 2046-744 (Epub ahead of print) http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/frs/pre-prints/content-pp_frs-d-15-00027r2

 

jlUNIVERSITETSLEKTOR

Telefon: 013-28 29 01
Fax: 013-28 29 00

E-post: judith.lind@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: judith.lind@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 23 09:21:59 CET 2017