Hide menu

Closed projects

 

”Förälder godkänd. Normer för familj och föräldraskap i utredning och bedömning av adoptionssökande.” Finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Avslutat

 

”Internationell adoption i Sverige 1960-1997” Finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). Avslutat

”Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet.” Finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Avslutat

”Frihet og likhet for velferdsstatenes barn? Nordiska barndommer 1900-2000.” Finansieras av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS). Avslutat

senior lecturer

Telephone: 013-28 29 27

E-mail: cecilia.lindgren@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: cecilia.lindgren@liu.se
Last updated: Mon Sep 12 11:42:23 CEST 2016