Göm menyn

Avslutade projekt

 

”Internationell adoption i Sverige 1960-1997” Finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). Avslutat

”Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet.” Finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Avslutat

”Frihet og likhet for velferdsstatenes barn? Nordiska barndommer 1900-2000.” Finansieras av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS). Avslutat

 


universitetslektor

Telefon: 013-28 29 27

E-post: cecilia.lindgren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: cecilia.lindgren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015