Göm menyn

Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process.


Beslut om att skaffa barn är något högst privat, men för dem som vill adoptera öppnas det privata för offentlig insyn. De ska delta i utbildning och utredning, och öppna upp sitt liv och sitt innersta för myndigheters granskning. Detta legitimeras med hänvisning till barnets bästa. Det är statens ansvar att se till att de barn som adopteras får lämpliga och väl förberedda föräldrar, och i Sverige sker det genom obligatorisk föräldrautbildning och en s.k. medgivandeutredning. Där skapas underlag för professionellas bedömning och myndigheters beslut som är avgörande för de sökandes liv och framtid och för de barn som eventuellt adopteras. Det här forskningsprojektet handlar om vad som sker i mötet mellan institutionens företrädare och den enskilde medborgaren, där frågan om vem som är en lämplig förälder ställs på sin spets. I utbildning, utredning och bedömning synliggörs föreställningar och krav som i andra sammanhang är outtalade och tas för givna. Här formuleras föräldraskapets moraliska ordning.

I projektet studeras medgivandeutredningen som institutionell process. Syftet är att granska hur professionella och sökande i samtal och text skapar, förmedlar och reproducerar kunskap, förväntningar och normer för vad adoptivbarn behöver, vad som krävs av adoptionssökande och vad som utmärker en lämplig förälder. Inom projektet genomförs tre delstudier som med utgångspunkt i utredningsprocessens olika steg fokuserar: 1) obligatorisk föräldrautbildning 2) utredning och bedömning av lämplighet 3) rapport till socialnämnd. Projektet följer de teoretiska forskningstraditioner som rör institutionella samtal och institutionell text i mötet mellan välfärdsstaten och dess medborgare. I delstudierna tillämpas metoder för systematisk analys av samtal och text med fokus på såväl innehåll som språklig organisering. Projektet kommer att bidra till internationell och svensk forskning om adoption, utredningsprocesser i socialt arbete och samtal och text i institutionella kontexter.

Information


Projekt pågår: 2016-2019

Finansiär:  Finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Kontaktperson: 

Cecilia Lindgren
+46 13 28 29 27
cecilia.lindgren@liu.se

Forskare:
 

Asta Cekaite
+46 13 28 26 74
asta.cekaite@liu.se

Judith Lind
+46 13 28 29 01
judith.lind@liu.se

Madeleine Wirzén
+46 13 28 46 26
madeleine.wirzen@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: cecilia.lindgren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 30 11:09:29 CEST 2016