Göm menyn

Cecilia Lindgren

Docent, Institutionen för Tema - tema Barn

Prodekan, området Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet

 

Forskningsintressen

Min forskning rör familj, föräldraskap och ”barnets bästa”, och jag har ett särskilt intresse för välfärdsstatens utveckling, social- och familjepolitik, lagstiftningsprocesser samt institutionella och professionella praktiker. Mitt specialområde är nationell och internationell adoption under 1900-talet och idag.

 

Keywords

Välfärdsstat, social- och familjepoitik, socialt arbete, familjerätt, adoption, föräldraskap, barnets bästa

 

Pågående forskningsprojekt

2016-2019 ”Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process”. Finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskare: Cecilia Lindgren (PI), Judith Lind, Asta Cekaite och Madeleine Wirzén.

 

Avslutade forskningsprojekt

”Förälder godkänd. Normer för familj och föräldraskap i utredning och bedömning av adoptionssökande.” Finansierades av Vetenskapsrådet (VR).

 

”Internationell adoption i Sverige 1960-1997” Finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA).


”Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet.” Finansierades av Vetenskapsrådet (VR).

”Frihet og likhet for velferdsstatenes barn? Nordiska barndommer 1900-2000.” Finansierades av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS).
 

Publikationer i urval

Lindgren, Cecilia (2017) ”Time for good parenthood. A study of intercountry adoption assessment”. Sparrman A, Westerling A, Lind J and Dannesboe K I (eds.) Doing parenthood: Ideals and practices of parental involvement,  Palgrave Macmilllan.

 

Lindgren, Cecilia & Sjöberg, Johanna (forthcoming, 2017) ”Transgressing and sustaining borders. The relationship between children and the elderly in Mad Men”. Will appear in Joosen, V (ed.) Connecting Childhood and Old Age: An Intermedial Study, Jackson, MS: UP of Mississippi.

 

Lind, Judith & Lindgren, Cecilia (2016) "Displays of parent suitability in adoption assessment reports". Child & Family Social Work, 2016. Published ahead of print, DOI:10.1111/cfs.12305.

 

Lindgren, Cecilia (2015) “Ideals of parenting and childhood in the contact zone of intercountry adoption: Assessment of second-time adoption applicants in Sweden.” Childhood, 22(4): 474-489.

 

Lindgren, Cecilia & Zetterqvist Nelson, Karin (2014) "Here and now – there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees’ stories about background, origin and roots" Qualitative Social Work, 13(4): 539-554.

 

Lindgren, Cecilia & Lind, Judith (2012) ”Adoptivfamiljen”. I Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (red.) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Lindgren, Cecilia (2011) ”Barnets väl – samhällets ansvar. Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008” i Bergman, H, Eriksson, M och Klinth, R (red.) Föräldraskapets politik – från 1900- till 2000-tal. Stockholm: Dialogos.

 

Andresen A, Gardarsdottir Ó, Janfelt M, Lindgren C, Markkola P & Söderlind I (2011). Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Stockholm: Dialogos.

 

Lindgren, Cecilia (2010) Internationell adoption i Sverige. Politik och praktik från sextiotal till nittiotal. Stockholm: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor.

 

Lindgren Cecilia & Lind, Judith (2009) Resa tillbaka. Om adoption, identitet och ursprung. I Lind J, Lindgren C, Sjöberg M & Zetterqvist Nelson K (red.) Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet? Linköping: Linköpings universitet.

 

Lind J, Lindgren C, Sjöberg M & Zetterqvist Nelson K (red.) (2009) Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet? Linköping: Linköpings universitet.

 

Lindgren, Cecilia (2006) En riktig familj. Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

 

Lindgren, Cecilia (2002) “Barnets bästa i adoptionspolitiken. Synen på biologiska och sociala familjeband i debatten om adoption 1917-1970.” I: Locus, 14(2), pp 36-51.

 

Lindgren, Cecilia (2002) “What is ‘in the best interest of the child’? Notions of biological and social kinship in Swedish child adoption policy 1917-1970” I: Söderlind, Ingrid (red.) Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.

 

nät

 

 

 

Nätverksfamiljen

Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson

Kapitel 12: Judith Lind och Cecilia Lindgren "Adoptivfamiljen"

Natur och kultur

föräl

 

 

Föräldraskapets politik

Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth (red.)

Kapitel 2:  Cecilia Lindgren "Barnets väl - samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008"

Dialogos förlag

Barnen och välfärdspolitiken

 

 

 

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000

Författare: Astri Andresen, Ólöf GarðarsdÓttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind.

Dialogos förlag

 

ad

 

 

 

Internationell adoption i Sverige. Politik och praktik från sextiotal till nittiotal.

Författare: Cecilia Lindgren

MIA

 

Vad är problemet?

 

 

Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?

Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg, Karin Zetterqvist Nelson (red.)

Bokakademin AB, Linköping

 

 


 

En riktig familj. Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975.

Författare:  Cecilia Lindgren

Carlsson Bokförlag

 

 

Föreläsningsämnen

  • För barnets bästa - adoption och familjeideal i Sverige 1917-1975
  • Internationell adoption i Sverige 1960-2000
  • Att hitta rätt föräldrar – om riktlinjer för adoptionsutredningar 1955-2008
  • Ursprung och tillhörighet i adoptionspolitik och adoptionsverksamhet
  • Samarbete för rättslikhet – adoptionspolitik i Norden under 1900-talet

 


universitetslektor

Telefon: 013-28 29 27

E-post: cecilia.lindgren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: cecilia.lindgren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 24 11:54:40 CET 2017