Göm menyn

Sofia Littmarck

 

Bakgrund

Fil. Mag. i Samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet, 2010

Övriga högskolestudier i etnologi och litteraturvetenskap, Lunds universitet.

Jag har tidigare arbetat på Byrån mot diskriminering i Östergötland och är sedan 2011 doktorand på Tema Barn.

Forskningsintressen

  • Välfärds- och familjepolitik
  • Samtida och historiska perspektiv på barn, barndom, föräldraskap och familj
  • Medborgarskap och välfärdsstatens förändring

Nuvarande forskningsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt har jag analyserat välfärds- och familjepolitik med speciellt fokus på den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd från 1960-talet fram till och med 2000-talet. Jag har bland annat granskat hur olika sätt att se på relationerna mellan barn, föräldrar och välfärdsstat såväl som på hur välfärden kring barn och familjer bör organiseras, byggt argumentationen för satsningar på utbildning och stöd till föräldrar.

Keywords

Familjepolitik, föräldrautbildning, föräldrastöd, barn, barndom, föräldraskap

Publikationer

Littmarck, Sofia (2017) Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009, Avhandling (Linköping: Linköpings universitet)

Littmarck, Sofia (2014) Recension av Helena Johansson & Margareta Bäck-Wiklund (red.) (2012) Att fostra familjen - en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst, i Sociologisk Forskning nr 2 2014

Littmarck, Sofia (2013) Recension av Anne Lise Ellingsӕter & Karin Widerberg (red.) (2012) Velferdsstatens Familier. Nye sosiologiske perspektiver, i Barn 2013:1

Littmarck, Sofia (2012) Hur görs barn, barndom och föräldraskap i de statliga satsningarna på stöd till föräldrar? En diskursanalys av den samtida politiken kring föräldrastöd, Research Report on Childhood and the Study of Children 2012:9 Tema Barn, Linköpings universitet

Konferenspresentationer

Children's Mental Health as a Recurring Problem. Parenting education and support policies in Sweden 1964-2008. ESSHC - European Social Science History Conference, 23-26 april 2014 Wien, Österrike.

Addressing the Parent: Parenting support and the transformation of the welfare state in Sweden. Parenting and Personhood: Cross-Cultural Perspectives on family-life, expertise, and risk management, 22-25 juni 2016 Canterbury, Storbritannien.   

 

sof
   

Universitetsadjunkt

Telefon: 013-28 29 19
Fax: 013-28 29 00

E-post: sofia.littmarck@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 11:35:21 CET 2018