Hide menu

Publications

 

Littmarck, Sofia (2014) Review of Helena Johansson & Margareta Bäck-Wiklund (ed.) (2012) Att fostra familjen - en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst, in Sociologisk Forskning 2014:2

Littmarck, Sofia (2013) Review of Anne Lise Ellingsӕter & Karin Widerberg (ed.) (2012) Velferdsstatens Familier. Nye sosiologiske perspektiver, in Barn 2013:1

Littmarck, Sofia (2012) Hur görs barn, barndom och föräldraskap i de statliga satsningarna på stöd till föräldrar? En diskursanalys av den samtida politiken kring föräldrastöd, Research Report on Childhood and the Study of Children 2012:9 Tema Barn, Linköpings univeritet

Conference papers

Children's mental health as a Recurring Problem. Parenting Education and Support Policies in Sweden 1964-2008. ESSHC - European Social Science History Conference, 23-26 April 2014 Vienna, Austria.

Discourses on Children and Parents. A discourse analysis of government official reports on parent education and support between 1978 and 2008 in Sweden. Summer School State, Society & Citizen. Cross-disciplinary perspectives on welfare state development 2013 Reykjavik, Iceland.

 

 

 

sof

  

PHD researcher

Telephone: 013-28 29 19
Fax: 013-28 29 00

E-mail: sofia.littmarck@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT

 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Mon Jan 22 11:35:48 CET 2018