Göm menyn

Välfärds- och familjepolitik


I mitt avhandlingsprojekt studerar jag välfärds- och familjepolitik med speciellt fokus på politiken kring föräldrautbildning och föräldrastöd från 1960-taket fram till idag. Jag tittar bland annat på vilka relationer mellan barn, föräldrar och stat/samhälle som etableras och förändras under perioden, samt vilken roll diskurser om barn, barndom och föräldraskap spelar i politiken kring föräldrautbildning och, i en bredare kontext, i förändringen av välfärdsstaten.

sof
   

Universitetsadjunkt

Telefon: 013-28 29 19
Fax: 013-28 29 00

E-post: sofia.littmarck@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 11:35:21 CET 2018