Göm menyn

Babykultur - en etnografisk studie av små barns vardagsliv

 

Bakgrund till projektet

Intresset för så kallad babykultur ute i samhället kan man se i alla de aktiviteter som erbjuds föräldrar med bebisar åtminstone i större städer i Sverige. Med allt från högst organiserade aktiviteter så som babyteater och babydans till mindre organiserade aktiviteter som utklädningslördagar och rim och ramsor på biblioteket men även i allt det där mer eller mindre oplanerade som händer hemma bland pekböcker, Ipads och fingerramsor. Bebisar är idag i allra högsta grad involverade i användandet av kultur i alla möjlig former.   

Babyworlds är ett avhandlingsprojekt vid Tema barn på Linköpings Universitet med syftet att undersöka hur barn 0-1 år använder sig av och orienterar sig i relation till kulturella praktiker och föremål i deras vardag. I projektet är jag intresserad av att undersöka hur kultur tar sig uttryck i bebisars liv och, inte minst, vad bebisar gör med kultur.   

Projektet rör sig kring frågor så som:  

Vad möter bebisar för kultur i sin vardag?

Vad för slags kultur är bebisarna intresserade av?

Hur använder bebisarna själva kulturella föremål och engagerar sig i kulturella praktiker?

Hur förhåller sig bebisarna till förväntningar på hur de ska använda sig av kulturella föremål eller engagera sig i kulturella praktiker?

Varför är det viktigt att forska om bebisar och kultur?

Att studera hur barn mellan 0-1 år tar del av och använder sig av kultur är en viktig forskningsfråga eftersom det hjälper oss att förstå vad det innebär att vara spädbarn i dagens samhälle genom att belysa ett vanligt och omdiskuterat fenomen i spädbarns vardagsliv. Genom att ta tillvara på barnens egna möten och interaktion med kulturella fenomen önskar den här studien även att bidra till en diskussion rörande hur vi kan förstå och prata om kulturens betydelse i relation till barns egna erfarenheter av kulturella fenomen.

Det är framförallt utifrån psykologiska, medicinska och utbildningsvetenskapliga perspektiv som forskning om bebisar har bedrivits och exemplen på forskning om bebisar utifrån kulturvetenskapliga perspektiv är få. Samtidigt är så kallad babykultur något som organiseras, används och konsumeras ute i samhället och bebisarna är själva högst involverade i dessa praktiker som målgruppen för aktiviteterna. Men kultur pågår även i vardagen där bebisarna möter olika typer av kulturella förmål, praktiker och ideér, vissa ämnade för dem och andra inte.

I det här projektet vill jag även ställa viktiga frågor rörande hur barn inkluderas i forskning och vad det betyder att tala om barns röst, barns deltagande och barns perspektiv. Vad innebär det att försöka fånga barns röst eller perspektiv när man forskar om barn som inte ännu talar? Hur kan man se på dessa barns deltagande?

Hur går studien till?

I projektet kommer jag att följa bebisar mellan 0-1 års ålder och deras familjer i deras vardag. Projektet har en etnografisk ansats och jag kommer genomföra observationer och intervjuer både hemma hos familjerna och under aktiviteter som sker utanför hemmet – vilket kan vara allt från cafébesök, öppna förskolan eller under besök hos BVC. Jag kommer att filma i den mån det är möjligt under den tid jag spenderar med familjerna och komplettera detta med fältanteckningar och fotografering.

Forskningsansvariga

Jag som kommer utföra projektet heter Alex Elin Orrmalm Auran och arbetar som doktorand vid Tema barn sedan 2014. Min handledare är professor vid Tema barn och heter Anna Sparrman. Nedan hittar ni kontaktuppgifter till oss båda samt länkar till våra hemsidor.  

Om ni är intresserade av att delta eller har frågor kring projektet tveka inte att höra av er!

 

Alex Elin Orrmalm Auran

Tema barn

Linköpings Universitet

581 83 Linköping

alex.orrmalm.auran@liu.se

013-28 13 05

https://www.tema.liu.se/tema-b/medarbetaren/orrmalm-auran-alex?l=sv

 

Anna Sparrman

Tema barn

Linköpings Universitet

581 83 Linköping

anna.sparrman@liu.se

013-28 29 64

https://www.tema.liu.se/tema-b/medarbetaren/sparrman-anna?l=sv

 

 

 

 

 

 

 

Doktorand

Telefon: 013-28 13 05
Fax: 013-28 29 00

E-post: alex.orrmalm.auran@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: alex.orrmalm.auran@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 05 12:38:07 CEST 2016