Göm menyn

Karin Osvaldsson Cromdal

  • Docent i tema Barn
  • Universitetslektor vid tema Barn 2011
  • Gästforskare vid School of Early Childhood, Queensland University of Technology, 2010-2011
  • Lektor i Samhälls- och kulturanalys, 2004
  • Postdocstipendiat vid Department of Social Science (Discourse And Rhetoric Group), Loughborough University, 2003-2004
  • Filosofie Doktor i tema Barn, Linköpings universitet, 2002.
  • Leg. Psykolog, 1993.
  • Psykologexamen, Lund, 1991.

 

CV


 

Publikationer

 


 

Forskningsintressen

I grunden är jag nyfiken på hur det går till när människor försöker förstå varandra. Ibland handlar detta därför även om att missförstå, detta kan vara avsiktligt eller oavsiktligt. Med utgångspunkt i ett intresse för etnometodologi, interaktionsanalys och diskursiv psykologi kretsar min forskning kring barn, unga och social interaktion. Data består ofta av samtal med och samtal rörande barn och ungdomar i institutionella miljöer. Dessa kan vara virtuella eller fysiska interaktionsmiljöer. Nedan finns de projekt jag är involverad i just nu, samt de som är avslutade. Analyserna fokuserar ofta på deltagande, social interaktion och skapandet av lokala identiteter. I förlängningen handlar det också om vilka konsekvenser dessa får för möjligheten för barn och ungdomar att göra sin röst hörd.

Projekt

Nytt projekt

En professionaliserad röst för barnen? BRIS och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle

Projekttid: 2015-2016

Finansiär:    Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med 1, 1 milj
Projektledare:    Docent Karin Osvaldsson Cromdal, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet: Docent Johanna Sköld, tema Barn, Linköpings universitet

Keywords:

profession, civilsamhälle, volontär, barns rättigheter, barnperspektiv

 

Projektledare avslutade projekt

2011  

Socialrådgivning på nätet. Projekt finansierat av Stockholms stad med 749 345 skr. Dnr 3.2-0594/2011.

2009 

Om busringningar till nödnummer och hjälplinjer. Utlandsstipendium  finansierat av FAS med Skr 320 000. Dnr 2009-1514

2006 

"Du är inte ensam. Jag hade lika gärna kunnat skriva det där" – Ungdomar kommunicerar om psykiskt lidande via internet. Projekt finansierat av FAS med Skr 1060 000. Dnr 2006-0926

2003                 

Uppfostran och behandling i den vardagliga kommunikationen på ett miljöterapeutiskt behandlingshem. Postdocstipendium finansierat av FAS med Skr 299 000. Dnr 2003-06772012-2014

Medarbetare  pågående projekt

2011

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Projektledare Bengt Sandin. Finansierat av Folkhälsoinstitutet Skr 3 000 000.

2008

Larmsamtal med förhinder: Om meningskapande i SOS-samtal med personer som har svenska som främmande språk. Projektledare Jakob Cromdal. Projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (P2007-0837:1-E), Skr 3 940 000.

 

Doktorandhandledning


Disputerade

Layal Kasselias Wiltgren                   140605

Lina Lago                                           140528

Zulmir Becevic                                   150507

Sofia Kvist Lindholm                          151127

 

Utbildningsuppdrag


Masternivå

Arbetar på masterprogrammet i Child Studies

 

Grundnivå

Jag har en delad anställning och arbetar  med kurser på socialt arbete.

745g58 Samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga teorier i Socialt Arbete

745g49

745g54

745g53

745g40

 

 

koc

Docent, UNIVERSITETSLEKTOR

Telefon: 013-28 66 46
Fax: 013-28 29 00

E-post: karin.osvaldsson@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: karin.osvaldsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 21 12:45:35 CET 2016