Göm menyn

En professionaliserad röst för barnen?

BRIS och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle

 

BRIS är en organisation med stark symbolstatus för engagemanget för barn i Sverige. Under 2012-2013 pågick den största omorganisationen i BRIS drygt 40-åriga historia. Från att ha varit en organisation som bygger på frivilligt arbetande medlemmar vid flera regionkontor i landet övergår BRIS till en mer professionaliserad och centraliserad styrning där alla som svarar i hjälptelefonen är anställda kuratorer vid huvudkontoret i Stockholm.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka bakgrunden till denna professionaliseringsprocess och hur förändrade relationer mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga samhället inverkar på den barnrättspolitik som förs fram av BRIS. Konkreta frågor som projektet svarar på är: Varför sker en professionaliserings- och centraliseringsprocess just nu och vad är denna process ett uttryck för? Hur påverkar professionaliseringsprocessen BRIS dubbla uppdrag att vara en röst för barn och tillvarata barns röster, d.v.s innebär professionaliseringsprocessen att barns röster kommer tolkas och förmedlas på ett annat sätt än tidigare och hur påverkar det organisationens sätt att presentera sig själv som en röst för barnen, d.v.s barnrättspolitiken?

Detta projekt kommer att bidra med kunskap till minst två forskningsfält: forskning om det civila samhället och forskning om barns rättigheter. I den rika flora av forskning om dagens civilsamhälle finns bara ett fåtal studier som belyser idéburna organisationer som adresserar frågor om barns välfärd och rättigheter trots att även dessa organisationer påverkas av den politik som förs för det civila samhället. Det bidrar därmed till att öka kunskapen om hur den omförhandling av samhällskontraktet som nu sker i relationerna mellan stat och civilsamhälle påverkar barnrättspolitiken och hur barns röster görs hörda.

 

Projektledare:    Docent Karin Osvaldsson Cromdal, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet: Docent Johanna Sköld, tema Barn, Linköpings universitet

 

Information


Projekt pågor: 2015-2017

Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kontaktperson:
Karin Osvaldsson Cromdal
+46 13 28 66 46
karin.osvaldsson@liu.se


Medarbetare i projektet:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: karin.osvaldsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 03 16:17:56 CET 2016