Hide menu

Johanna Sjöberg

 

Background

PhD in Child Studies, Department of Child Studies, Linköping University, 2013.

Master of Social Science in Culture and Mediaproduction, 2006.

Other undergraduate studies:

Teaching in Higher Education; Step 2. Design, Evaluating and Organizing Learning.

Teaching in Higher Education, Step 1. Instructing and Knowledge.

Theoretical philosophy.

Art history.

 

Research Interests

Children and childhood in consumer culture

Visual consumption and everyday life

Visual culture

Advertising

Childity

 

Publications

Sjöberg, Johanna (2017). Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. Stockholm: Naturvårdsverket.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Klädd som ett barn - barn och barndom i klädbutiker på nätet”, Barn, nr 4, s. 39-53.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Flickfantasier och fantasiflickor”, Lövgren, Karin (red.) Att konstruera en kvinna. Berättelser om normer, flickor och tanterLund: Nordic academic press.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Direktreklamens bebisbilder”, Modern Barndom, nr 3, Stockholm: Reggio Emilia institutet.

Sjöberg, Johanna (2015). Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents, Young Consumers. Vol. 16 Issue 2, pp. 107-140.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Att göra reklam till barn; Regelverk och visuell praktik”, i Helander, Karin (red.) (2015). Synas, höras, finnas: plats för barnkultur!. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, 0280-6061 ; 48, s. 21-39.

Sjöberg, Johanna (2013). I marknadens öga; barn och visuell konsumtion, Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) (2012). Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2012). “Fatherhood through direct marketing”, i Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2009) Konstruktioner av Barn och elanvändande teknik i reklamannonser, Elforsk rapport 09:65,

Sjöberg, Johanna (2007). ”Barn i reklam för vuxna”, in Juncker, Beth (red.) Børn og kultur - det æstetiskes betydning?

Pettersson, Åsa & Sjöberg, Johanna (2007). ”Review Essay: ‘In the Name of the Child’”. The SHCY Newsletter, no. 10.

Sjöberg, Johanna (2006) Bilder av barn: i Ellos postorderkataloger, Magisteruppsats, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.

 

Conference presentations

2016. Mad Men: The Conference, 26-28 May 2016. Middle Tennesee State University, USA. Presentation: “Sally, Gene and Pauline: Constructions of the relationship between children and elderly in Mad Men” (Tillsammans med  Cecilia Lindgren).

2016. CTC 2016 ‘7th International Child and Teen Consumption Conference; Cultural Contexts, Relations and Practices’, 27-29 April 2016 Aalborg University, Danmark. Presentation: “Children and childhood in on-line clothing stores”.

2015. ACSIS Conferense In the Flow: People, Media, Materialities, June 15-17, Linköping University, Norrköping Sweden, Presentation: “Are we looking at children?; Children and other generations in advertising”.

2014. Børnekulturforskning – et transdisciplinært emne, BIN-Norden, Copenhagen university, Copenhagen, Denmark, November 6-7. Presentation: Children in visual culture; 'childity' as a theoretical and methodological concept”.

2014. ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, 9-11 April, Edinburgh business school, Edinburgh, Skottland. Presentation: ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”. Awarded "The Emerald Best paper award" by the journal Young Consumers.

2013. ACSIS Conference, I rörelse/On the move, Juni 11-13. Linköping University, Norrköping Sweden, Presentation: ”Spädbarn som rörelse i reklambild”.

2013. ACSIS Conference, I rörelse/On the move,” Juni 11-13. Linköping University, Norrköping Sweden, Presentation:Spädbarn som rörelse i reklambild”.

2011. Image=Gesture, The 5th NOMADICON meeting, November 9-12. Bergen Centre of Visual Culture, University of Bergen, Norway. Presentation: ”Image a Child Identity”.

2011. Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives:Interrogating Normativity in Childhood Studies, 19-21 Maj, Rutgers University, Camden, USA. Presentation:  “Advertising to Swedish Children – Normalizing childhood in a complex relation between laws, the market and visual ads”.

2010. The 4th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption 2010, Juni 21-23, Linköping university,  Norrköping, Sweden, Presentation: “Images of Infants and Parenthood in ‘Direct Advertising’ of Child Care Commodities”.

2010. European Social Science History Conference, ESSHC, April 13-16, Gent, Belgium, Presentation:”Infancy and Parenting in Contemporary Commercial Advertising”.

2009. Substances, 31st Nordic Ethnology and Folklore Conference, University of Helsinki, Helsinki, Finland, August 18-22. Presentation: ”Children as marketers of electronic products”.

2007 Børn og kultur - det æstetiskes betydning i børnekultur og børns kultur, BIN- Norden, Hveragerdi, Island, Oktober. Presentation: ”Representationer av barn i reklam för vuxna”.

 

Awards

‘Highly Commended Paper Award’, Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016.

 

“The Emerald Best paper award” at  CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child  and Teen Consumption, Edinburgh business school, Edinburgh, 2014.

 

Johanna.S

Ph. D.

Telephone: 013-28 29 88
Fax: 013-28 29 00

E-mail: johanna.sjoberg@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Wed Feb 15 08:36:35 CET 2017