Hide menu

Publications

Sjöberg, Johanna (2017). Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. Stockholm: Naturvårdsverket.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Klädd som ett barn - barn och barndom i klädbutiker på nätet”, Barn, nr 4, s. 39-53.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Flickfantasier och fantasiflickor”, Lövgren, Karin (red.) Att konstruera en kvinna. Berättelser om normer, flickor och tanterLund: Nordic academic press.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Direktreklamens bebisbilder”, Modern Barndom, nr 3, Stockholm: Reggio Emilia institutet.

Sjöberg, Johanna (2015). Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents, Young Consumers. Vol. 16 Issue 2, pp. 107 – 140.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Att göra reklam till barn; Regelverk och visuell praktik”, i Helander, Karin (red.) (2015). Synas, höras, finnas: plats för barnkultur!. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, 0280-6061 ; 48, s. 21-39.

Sjöberg, Johanna (2013). I marknadens öga; barn och visuell konsumtion, Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) (2012). Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2012). “Fatherhood through direct marketing”, i Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2009) Konstruktioner av Barn och elanvändande teknik i reklamannonser, Elforsk rapport 09:65,

Sjöberg, Johanna (2007). ”Barn i reklam för vuxna”, in Juncker, Beth (red.) Børn og kultur - det æstetiskes betydning?

Pettersson, Åsa & Sjöberg, Johanna (2007). ”Review Essay: ‘In the Name of the Child’”. The SHCY Newsletter, no. 10.

Sjöberg, Johanna (2006) Bilder av barn: i Ellos postorderkataloger, Magisteruppsats, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.

child

Johanna.S

Ph. D.

Telephone: 013-28 29 88
Fax: 013-28 29 00

E-mail: johanna.sjoberg@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: johanna.sjoberg@liu.se
Last updated: Wed Feb 15 08:37:16 CET 2017