Göm menyn

Johanna Sjöberg


Bakgrund

Filosofie Doktor i Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universitet, 2013.

Filosofie Magister i ”Kultur, samhälle och mediegestaltning”, 2006.

Övriga universitetsstudier i urval:
Konst- och bildvetenskap, Kurs A-C.

Teoretisk filosofi med vetenskapsteoretisk inriktning A.

Universitetspedagogik steg 2; Design, utvärdering och organisation för lärande.

Universitetspedagogik steg 1; Lärande, undervisning, kunskap.
 

Keywords

Visuell kultur, visuell konsumtion, reklam, barnighet

 

Forskningsintressen

Mitt övergripande forskningsintresse rör relationer mellan barn och konsumtionssamhälle/konsumtionskultur. Inom ramen för detta är det särskilt visualitet och reklam jag fördjupat mig inom. Utifrån lagstiftning och regleringar kring barn, reklam och konsumtion har jag undersökt frågor kring hur barn tillåts delta vad gäller konsumtion, samt vilka idéer om barn som lag- och regelverk ger uttryck för och konstruerar. Jag har dessutom ägnat mig åt att undersöka framställningar av barn och föräldraskap i reklamannonser för vuxna och i adresserad direktreklam skickad till nyblivna föräldrar. Till detta kommer ett intresse för hur barn blir positionerade som konsumenter av företag, genom exempelvis annonser och produkter producerade för barn. Nuvarande arbete handlar om kläder för barn. Teoretiskt och metodologiskt rör jag mig i områden och forskningsfält som barndomsstudier, visuell kultur, barnkonsumtion, visuell diskursanalys, kritisk visuell diskursanalys och feministisk teori.

 

Publikationer

Sjöberg, Johanna (2017). Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. Stockholm: Naturvårdsverket.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Klädd som ett barn - barn och barndom i klädbutiker på nätet”, Barn, nr 4, s. 39-53.

Sjöberg, Johanna (2016). ”Flickfantasier och fantasiflickor”, Lövgren, Karin (red.) Att konstruera en kvinna. Berättelser om normer, flickor och tanterLund: Nordic academic press.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Direktreklamens bebisbilder”, Modern Barndom, nr 3, Stockholm: Reggio Emilia institutet.

Sjöberg, Johanna (2015). "Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents", Young Consumers. Vol. 16 Issue 2, pp. 107-140.

Sjöberg, Johanna (2015). ”Att göra reklam till barn; Regelverk och visuell praktik”, i Helander, Karin (red.) (2015). Synas, höras, finnas: plats för barnkultur!. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, 0280-6061 ; 48, s. 21-39.

Sjöberg, Johanna (2013). I marknadens öga; barn och visuell konsumtion, Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) (2012). Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2012). “Fatherhood through direct marketing”, i Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Sjöberg, Johanna (red.) Situating Child Consumption; Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sjöberg, Johanna (2009) Konstruktioner av Barn och elanvändande teknik i reklamannonser, Elforsk rapport 09:65.

Sjöberg, Johanna (2007). ”Barn i reklam för vuxna”, in Juncker, Beth (red.) Børn og kultur - det æstetiskes betydning?

Pettersson, Åsa & Sjöberg, Johanna (2007). ”Review Essay: ‘In the Name of the Child’”. The SHCY Newsletter, no. 10.

Sjöberg, Johanna (2006) Bilder av barn: i Ellos postorderkataloger, Magisteruppsats, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.


Konferenspresentationer

2016. BIN-Norden, Fears and Pleasures in Nordic Childhoods. Oslo, 10-11 november. Presentation: “Åldersnormerande klädutbud på nätet”, Session: Age/sexuality/gender.

2016. Mad Men: The Conference, 26-28 maj 2016. Middle Tennesee State University, USA. Presentation: “Sally, Gene and Pauline: Constructions of the relationship between children and elderly in Mad Men” (Tillsammans med  Cecilia Lindgren).

2016. CTC 2016 ‘7th International Child and Teen Consumption Conference; Cultural Contexts, Relations and Practices’, 27-29 april 2016 Aalborg University, Danmark. Presentation: “Children and childhood in on-line clothing stores”.

2015. ACSIS Conferense In the Flow: People, Media, Materialities, June 15-17, Linköping University, Norrköping Sweden, Presentation: “Are we looking at children?; Children and other generations in advertising”.

2014. Børnekulturforskning – et transdisciplinært emne, BIN-Norden, Copenhagen university, Copenhagen, Denmark, November 6-7. Presentation: "Children in visual culture; 'childity' as a theoretical and methodological concept”.

2014. ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child  and Teen Consumption,  April 9-11, Edinburgh business school, Edinburgh, Skottland. Presentation: ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”. Papret tilldelades The Emerald Best paper award av tidskriften Young Consumers.

2013. ACSIS Conference, I rörelse/On the move, June 11-13. Linköping University, Norrköping Sweden, Presentation: ”Spädbarn som rörelse i reklambild”.

2011. Image=Gesture, The 5th NOMADICON meeting, November 9-12. Bergen Centre of Visual Culture, University of Bergen, Norway. Presentation: ”Image a Child Identity”.

2011. Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives:Interrogating Normativity in Childhood Studies, 19-21 Maj, Rutgers University, Camden, USA. Presentation:  “Advertising to Swedish Children – Normalizing childhood in a complex relation between laws, the market and visual ads”.

2010. The 4th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption 2010, Juni 21-23, Linköping university,  Norrköping, Sweden, Presentation: “Images of Infants and Parenthood in ‘Direct Advertising’ of Child Care Commodities”.

2010. European Social Science History Conference, ESSHC, April 13-16, Gent, Belgium, Presentation:”Infancy and Parenting in Contemporary Commercial Advertising”.

2009. Substances, 31st Nordic Ethnology and Folklore Conference, University of Helsinki, Helsinki, Finland, August 18-22. Presentation: ”Children as marketers of electronic products”.

2007 Børn og kultur - det æstetiskes betydning i børnekultur og børns kultur, BIN- Norden, Hveragerdi, Island, Oktober. Presentation: ”Representationer av barn i reklam för vuxna”.


Föredrag/föreläsningar/mediebevakning

Föredragshållare vid Centrum för barnkulturforskning, Symposium 2017 Barnkulturens gränsland. Titel: Barnkläder i nätbutiker - normer, ålder och stilkategorier. Stockholms universitet. 16 mars 2017. 

Forskningspresentation vid Östergötlands bokmässa 2015. ”Reklam riktad till barn - ambivalens och visualitet”, Linköpings Stadsbibliotek, 19 september 2015.

Föredragshållare vid Konsumentverkets interna utvecklingsseminarium Arena K. ”Barnkonsumenten i marknadens öga; Visualitet, rättigheter och ambivalens”. Konsumentverket Karlstad. 25 augusti 2014.

Föredragshållare vid Centrum för barnkulturforskning, Symposium 2014, Synas, höras, finnas- plats för barnkultur!. Titel: ”Barn och reklam- visualitet, ambivalens och rättigheter”. Stockholms universitet. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. 20 mars 2014.

Intervju i Svenska Dagbladet, ”Att konsumera är också att visa kärlek”, 31 januari 2014, Lagerblad, Anna. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikelserie-om-tween_8936526.svd?sidan=4

Intervju i Bohusläningen. ”Borde prata mer om vad som är reklam”, 10 januari 2013, Dimakis, Angelica. http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2710488--borde-prata-mer-om-vad-som-ar-reklam-

Intervju i Ekonomiekot lördag, P1 Sveriges Radio, 14 dec. 2013, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4218&grupp=16177&artikel=5733075

Offentlig föreläsning ”Barn, reklam och genus i reklamens värld”, Högskolan i Jönköping,  Arrangör: Högskolan i Jönköping och Jönköping Open/Jönköpings kommun. 14 nov. 2013.

Intervjuad i Radio Jönköping, P4 SR, 14 nov. 2013

Intervjuad i tidningen Signerat Ung, Skoltidning publicerad av Klara grundskola, ”I soffan med Johanna” (2013) nr. 3, Windolf, Erik

Föreläsning vid Populärvetenskapliga veckan vid Linköpings universitet, ” När barn blir konsumenter”, 23 oktober 2013

Intervjuad i tidningen Förskolan, ”Har barn rätt till reklam?” (2013) nr 8, s. 44-45, Richter, Elisabeth

Intervjuad för artikeln ”Barn och reklam – otydliga gränser”, 2013-09-01, Alm, Fayme, FayMedia, http://www.jobbsafari.se/cms/barn-och-reklam-otydliga-granser?articleid=606

Intervjuad i Extra Östergötland, ”Barn drabbas av dold reklam” 2013-08-21, s. 2, Holmer, Elin

Intervjuad i Sveriges Radio P1Morgon, 2013-08-07

Intervjuad i Dagens Nyheter, ”Reklam riktad till barn mer raffinerad än vi tror”, 2013-08-06, s. 23, Wiklund, Lotten

Intervjuad i Östgöta Correspondenten, ”Få lagar ser reklam med barns ögon”, 2013-07-16, s. A4, Åbom Lars

Intervjuad i Sveriges Radio P4, ”Reklamen gör våra barn till konsumenter”, 2013-07-27.

Intervjuad i Norrköpings Tidningar, ”Barn är både bra och dåliga konsumenter”, 2012-12-21, Hansson, Ann-Charlotte.

Föredragshållare vid Östergötlands Barnrättsdag med temat ”Att möta och bemöta barn, Barns och ungdomars delaktighet”, titel: Det konsumerande barnet – naivt eller kompetent?, Linköping, 2010-10-4, arrangör: BRIS, Friends och Rädda Barnen.

Intervjuad i lokaltvkanalerna 24Corren och 24NT, Programserien 30 minuter, ”Om barns konsumtion och reklam”, 2010-09-30.

 

Priser och utmärkelser

Tilldelades ‘Highly Commended Paper Award’ av Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016.

Tilldelades “The Emerald Best paper award” vid CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child  and Teen Consumption, Edinburgh business school, Edinburgh, 9-11 April 2014.

 

Övrigt

Ingår i forskarnätverket AgeS (Swedish Research Network on Age).


Johanna.S
Vik. universitetslektor

Telefon: 013-28 20 75
Fax: -

E-post: johanna.sjoberg@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPINGPROJEKT

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: johanna.sjoberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 27 08:38:49 CEST 2017