Hide menu

Selected publications

(2016), Johanna Sköld & Kaisa Vehkalahti, "Marginalized children: methodological and ethical issues in the history of education and childhood" in History of Education, 45(4), p. 403-410.

(2016), Johanna Sköld, "The truth about abuse? A comparative approach to inquiry narratives on historical institutional child abuse" in History of Education, 45(4), p. 492-509.

(2015), Johanna Sköld & Shurlee Swain, "Introduction" in Johanna Sköld & Shurlee Swain (eds.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 1-9.

(2015), Johanna Sköld, "Apology Politcs: Transnational Features" i Johanna Sköld & Shurlee Swain (eds.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 13-26.

(2015), Johanna Sköld & Åsa Jensen, "Truth-Seeking in Oral Testimonies and Archives", in Johanna Sköld & Shurlee Swain (eds.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 159-171.

(2015), Johanna Sköld, "After care – the control of and help for care leavers in a community of foster care", Journal of the History of Childhood and Youth, 8(1), p.75-93.

(2014) Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

(2013) Johanna Sköld, "Vanvård till döds - om änglamakeri vid sekelskiftet 1900" i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år, Stockholm: Naur & Kultur, s. 233-253.

(2013) Johanna Sköld, Ingrid Söderlind & Bo Malmberg, Barn och unga - deras roll och betydelse förr och nu. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, Socialstyrelsen.

(2013), Johanna Sköld, “Historical abuse – a contemporary issue: compiling inquiries into abuse and neglect of children in out-of-home care worldwide” i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 14, supplement 1, s. 5-23.

(2012) Johanna Sköld, Johanna Hedström & Emma Foberg, ”Conflicting or complementing narratives? Interviewees’ stories compared to their documentary records in the Swedish Inquiry on Child Abuse and Neglect in Institutions and Foster Homes” in Archives and Manuscripts, vol 40 no 1 (March 2012), p. 15-28.

(2012) Johanna Sköld, Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättnings verksamhet på Gålö 1830-1939, Stockholm: Stockholmia förlag (monography).

(2011) Johanna Sköld, ”Berättelser om vanvård från intervjuer och arkiv. Konflikterande eller kompletterande narrativ?” in Locus no 2, s. 7-25

(2011) Johanna Sköld, "Den annorlunda normala familjen: krav på fosterföräldrar under hundra år" i Helena Bergman, Mia Eriksson och Roger Klinth (red.), Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar, Stockholm: Dialogos, p. 55-84.

(2008) Johanna Sköld, "Utbildad eller utnyttjad? Fosterbarns arbete i svenska fosterhem 1860-1940" in Barn no 2, p. 79-96.

(2006) Johanna Sköld, Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890–1925, Stockholm: Almqvist & Wiksell International (diss).

 

 

 

 Associate professor

Telephone: 013-28 29 10
Fax: 013-28 44 61

E-mail: johanna.skold@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping 

Project activities

 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Sun Jun 05 11:19:01 CEST 2016