Göm menyn

Publikationer

Böcker

(2015) Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan.

(2014) Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

(2012) Johanna Sköld, Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättnings verksamhet på Gålö 1830-1939, Stockholm: Stockholmia förlag.

(2006) Johanna Sköld, Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890–1925, Stockholm: Almqvist & Wiksell International (diss), 449 s.

 

Peer-Review

(2016), Johanna Sköld & Bengt Sandin, "Att delta eller stå bredvid: Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter" i Historisk Tidskrift, 136(3), s. 383-411.

(2016), Johanna Sköld & Kaisa Vehkalahti, "Marginalized children: methodological and ethical issues in the history of education and childhood" in History of Education, 45(4), s. 403-410.

(2016), Johanna Sköld, "The truth about abuse? A comparative approach to inquiry narratives on historical institutional child abuse" in History of Education, 45(4), s. 492-509.

(2016), Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, "Finska barn i svenska hem: Om mobiliseringen av familjer att ta emot främmande barn under andra världskriget" i Scandia, 82(1), s. 35-65.

(2015), Johanna Sköld, "After care – the control of and help for care leavers in a community of foster care", Journal of the History of Childhood and Youth, 8(1), s .75-93.

(2015) Johanna Sköld, "Skammen och nöden: Kommentar till texter om utom äktenskapet födda barn och deras mödrar" i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall (red.), Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm: Leopard förlag, s. 139-147.

(2013) Johanna Sköld, "Vanvård till döds - om änglamakeri vid sekelskiftet 1900" i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år, Stockholm: Naur & Kultur, s. 233-253.

(2013) Johanna Sköld, Ingrid Söderlind & Bo Malmberg, Barn och unga - deras roll och betydelse förr och nu. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, Socialstyrelsen.

(2013), Johanna Sköld, “Historical abuse – a contemporary issue: compiling inquiries into abuse and neglect of children in out-of-home care worldwide” i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 14, supplement 1, s. 5-23.

(2012) Johanna Sköld, Johanna Hedström & Emma Foberg, ”Conflicting or complementing narratives? Interviewees’ stories compared to their documentary records in the Swedish Inquiry on Child Abuse and Neglect in Institutions and Foster Homes” i Archives and Manuscripts, vol 40 no 1 (March 2012), s. 15-28.

(2008) Johanna Sköld, "Utbildad eller utnyttjad? Fosterbarns arbete i svenska fosterhem 1860-1940" i Barn no 2, s. 79-96.

 

artiklar i antologier eller tidskrifter (ej peer-review)

(2016), Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, "Fosterbarn och källorna till deras historia", i Eva Johansson (red.), Släktforskarnas årsbok 2016, Solna: Sveriges släktforskarförbund, s. 11-34.

(2015), Johanna Sköld & Shurlee Swain, "Introduction" i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1-9.

(2015), Johanna Sköld, "Apology Politcs: Transnational Features" i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 13-26.

(2015), Johanna Sköld & Åsa Jensen, "Truth-Seeking in Oral Testimonies and Archives", i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 159-171.

(2014) Johanna Sköld, "'Mor är ju mor äfven om hon har förfelat sig.' En änglamakerskas bekännelser" i Rebecka Lennartsson (red.), Från skuggsidan: folk och förbrytelser ur Stockholms historia, Stockholm: Stockholmia förlag, s. 89-95.

(2011) Johanna Sköld, ”Berättelser om vanvård från intervjuer och arkiv. Konflikterande eller kompletterande narrativ?” i Locus no 2, s. 7-25

(2011) Johanna Sköld, "Den annorlunda normala familjen: krav på fosterföräldrar under hundra år" i Helena Bergman, Mia Eriksson och Roger Klinth (red.), Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar, Stockholm: Dialogos, s. 55-84.

(2011) Johanna Sköld, Recension av Bergenlöv, Eva, ”Drabbade barn” i Historisk Tidskrift, no 1, s. 145-147.

(2010) Johanna Sköld, Recension av Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, och Maria Bogucka, Woman in the history of Europe. Historisk Tidskrift, no 1, s. 128-130.

(2010) Johanna Sköld, Recension av Korsvold, Tora, "Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk" i Historisk Tidskrift, no 3, s. 544-547.

(2006) Johanna Sköld, "Dräng, piga eller familjemedlem? Att vara fosterbarn vid 1900-talets början" i Locus no 3, s. 48-65

(2005) Johanna Sköld, samlingsrecension i Historisk Tidskrift, no 3, s. 534-538.

 

myndighetsrapporter

Jag har arbetat i Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:05). Jag har ingått i sekretariatet under den särskilda utredaren Göran Johansson som har lett arbetet. Här finns länkar till utredningens betänkanden:

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (2011). Vanvård i social barnavård – slutrapport. SOU 2011: 61, http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/66/70/7ccfaa21.pdf

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (2009). Vanvård i social barnavård under 1900-talet. SOU 2009:99, http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/78/93/a04d1a1d.pdf

 

populärvetenskapliga framställningar

(2016), Johanna Sköld, "Änglamakerska - Seriemördare eller skammens profitör?" i Historiskan (4), s. 26-30.

(2015), Johanna Sköld, "Född utanför äktenskapet" i Populär Historia, nr 11 2015, s. 18-27.

(2011) Johanna Sköld. Vanvårdade barn och sanningskommissioner. Debattartikel på Riksbankens jubileumsfonds hemsida (2011-10-13) samt kommentar (2012-01-09)

(2011) Johanna Sköld. Hur kan vi skydda barn från vanvård?. Framtider, no 3.

(2007) Johanna Sköld. Döda barn under århundraden. Svensk Genealogisk Tidskrift, no 1.

 

 


BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR, docent

Telefon: 013-28 29 10
Fax: 013-28 44 61

E-post: johanna.skold@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 07 08:34:01 CET 2016