Göm menyn

Johanna Sköld

 

Bakgrund

Jag disputerade 2006 vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet på avhandlingen Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925. Därefter har jag arbetat som utredningssekreterare i den statliga utredningen Vanvård i den sociala barnavården (S2006:05). Jag har tidigare varit anställd som forskare på Institutet för Framtidsstudier, men är sedan september 2012 anställd som biträdande universitetslektor på Tema barn där jag också blev docent 2015.
 

Forskningsintressen

I min forskning fokuseras kopplingen mellan barn och ekonomi i ett historiskt perspektiv. För att analysera detta är genus, generation, etnicitet och klass viktiga komponenter. Dessutom är jag intresserad av hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn. Min forskning har särskilt kommit att handla om fosterbarn och hur fosterbarnsvården har organiserats i Sverige under 1800- och 1900-talen. På senare år har jag intresserat mig för så kallad upprättelsepolitik, särskilt politiska initiativ som tagits för att gottgöra dem som utsatts för vanvård i fosterhem och på barnhem.

Nuvarande forskningsprojekt

Gränser för upprättelse: välfärdsstatens historiska ansvar i upprättelseprocesser riktade till offer för vanvård i fosterhem och barnhem.

Vanvårdsutredningar i ett komparativt perspektiv: bidrag till samhällsvårdade barns internationella historia

New homes in Sweden – the evacuation of Finnish war children during WWII: notions of child-parent separations and the public's willingness to help in light of Swedish politics of neutrality

Fosterbarn i lokalsamhället. Regional och lokal variation i svensk fosterbarnsvård ca 1900-2000

Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättning på Gålö 1830-1939

Skammens profitörer: änglamakeri och privat förlossningsverksamhet som arena för kvinnlig försörjning 1870-1950

Keywords:

Publikationer i urval

(2016), Johanna Sköld, "Änglamakerska - Seriemördare eller skammens profitör?" i Historiskan (4), s. 26-30.

(2016), Johanna Sköld & Bengt Sandin, "Att delta eller stå bredvid: Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter" i Historisk Tidskrift, 136(3), s. 383-411.

(2016), Johanna Sköld & Kaisa Vehkalahti, "Marginalized children: methodological and ethical issues in the history of education and childhood" i History of Education, 45(4), s. 403-410.

(2016), Johanna Sköld, "The truth about abuse? A comparative approach to inquiry narratives on historical institutional child abuse" i History of Education, 45(4), s.492-509.

(2016), Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, "Finska barn i svenska hem: Om mobiliseringen av familjer att ta emot främmande barn under andra världskriget" i Scandia, 82(1), s. 35-65.

(2016), Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, "Fosterbarn och källorna till deras historia", i Eva Johansson (red.), Släktforskarnas årsbok 2016, Solna: Sveriges släktforskarförbund, s. 11-34.

(2015), Johanna Sköld, "Född utanför äktenskapet" i Populär Historia, nr 11 2015, s. 18-27.

(2015), Johanna Sköld & Shurlee Swain, "Introduction" i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1-9.

(2015), Johanna Sköld, "Apology Politcs: Transnational Features" i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 13-26.

(2015), Johanna Sköld & Åsa Jensen, "Truth-Seeking in Oral Testimonies and Archives", i Johanna Sköld & Shurlee Swain (red.), Apologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care', Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 159-171.

(2015), Johanna Sköld, "After care – the control of and help for care leavers in a community of foster care", Journal of the History of Childhood and Youth, 8(1), p.75-93.

(2015) Johanna Sköld, "Skammen och nöden: Kommentar till texter om utom äktenskapet födda barn och deras mödrar" i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall (red.), Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm: Leopard förlag, s. 139-147.

(2014) Johanna Sköld, "'Mor är ju mor äfven om hon har förfelat sig.' En änglamakerskas bekännelser" i Rebecka Lennartsson (red.), Från skuggsidan: folk och förbrytelser ur Stockholms historia, Stockholm: Stockholmia förlag, s. 89-95.

(2014) Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

(2013) Johanna Sköld, "Vanvård till döds - om änglamakeri vid sekelskiftet 1900" i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år, Stockholm: Naur & Kultur, s. 233-253.

(2013) Johanna Sköld, Ingrid Söderlind & Bo Malmberg, Barn och unga - deras roll och betydelse förr och nu. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, Socialstyrelsen.

(2013), Johanna Sköld, “Historical abuse – a contemporary issue: compiling inquiries into abuse and neglect of children in out-of-home care worldwide” in Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 14 no S1, p. 5-23

(2012) Johanna Sköld, Johanna Hedström & Emma Foberg, ”Conflicting or complementing narratives? Interviewees’ stories compared to their documentary records in the Swedish Inquiry on Child Abuse and Neglect in Institutions and Foster Homes” in Archives and Manuscripts, vol 40 no 1 (March 2012), p. 15-28.

(2012) Johanna Sköld, Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättnings verksamhet på Gålö 1830-1939, Stockholm: Stockholmia förlag (monography).

(2011) Johanna Sköld, ”Berättelser om vanvård från intervjuer och arkiv. Konflikterande eller kompletterande narrativ?” i Locus no 2, s. 7-25

(2011) Johanna Sköld, "Den annorlunda normala familjen: krav på fosterföräldrar under hundra år" i Helena Bergman, Mia Eriksson och Roger Klint (red.), Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar, Stockholm: Dialogos, s. 55-84.

(2008) Johanna Sköld, "Utbildad eller utnyttjad? Fosterbarns arbete i svenska fosterhem 1860-1940" i Barn no 2, s. 79-96.

(2006) Johanna Sköld, Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890–1925, Stockholm: Almqvist & Wiksell International (diss).


BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR, docent

Telefon: 013-28 29 10
Fax: 013-28 44 61

E-post: johanna.skold@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 07 08:30:53 CET 2016