Göm menyn

Avslutade projekt

 

Barns och ungdomars konsumtion av visuell kultur. Finaniserat av Vetenskapsrådet utbildningsvetenskap, forskarassistent. Huvudsökande: Anna Sparrman. 2006-2009/10

Från fostran till reflektion – lärares och elevers användning av skolfilm och skolbio. Finaniserat av Vetenskapsrådet. Huvudsökande: Anne-Li Lindgren. Medsökande Anna Sparrman & Katarina Eriksson. 2003-2005

Kulturreception och socialisation – Samtalsanalys av kamratsamspel i skolmiljö. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Huvudsökande: professor Karin Aronsson, tema Barn Linköpings universitet. Medsökande Anna Sparrman och Katarina Eriksson, tema Barn. 2000-2001

Fortsättningsprojekt på Kulturreception och socialisation – Samtalsanalys av kamratsamspel i skolmiljö. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Huvudsökande: professor Karin Aronsson, tema Barn Linköpings universitet. Medsökande Anna Sparrman och Katarina Eriksson, tema Barn. 2002.
 

 

 

 

professor

Telefon: 013-28 29 64
Fax: 013-28 29 00

E-post: anna.sparrman@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: anna.sparrman@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015