Göm menyn

Publikationer

Böcker

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt & Johanna Sjöberg (Eds.) (2012). Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund: Nordic Academic Press.

Sparrman, Anna, Cromdal, Jakob, Evaldsson, Ann-Carita & Viveka Adelswärd (red.) (2009).Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild Stockholm: Carlssons.

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur. Talbok (2008)

Sparrman, Anna, Torell Ulrika & Eva Åhrén Snickare (red.). (2003). Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (Diss.). (Linköping Studies in Arts and Science; 250). Linköping: Univ. Talbok (2006)

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (Diss.). (Linköping Studies in Arts and Science; 250). Linköping: Univ.

Bokkapitel

Sparrman, Anna (in press 2015). Seeing (with) the body: Children enacting sexuality. In Emma Renold, Jessica Ringrose and Danielle Egan (Eds.), Children sexuality and the ‘sexualisation’ of culture. UK: Palgrave.

Sparrman, Anna (2014). Barn tecknar nakenhet – och sexualitet?. I Yvonne Eriksson (red.). Barn tecknar världen, ss. 47-76. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt (2012). Situated child consumption: An introduction. In, Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.), Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, pp. 9-31. Lund: Nordic Academic Press.

Cardell, David, Sparrman, Anna (2012). Enacting money at an amusement park. In Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.), Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, pp. 115-132. Lund: Nordic Academic Press.

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna and Eriksson Barajas, Katarina (2011). From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden, In C.K. Cheung (Ed.) Research in Media Education, pp. 151-174. New York: Nova Science Publisher.

Sparrman, Anna (2010). Coco Pops, Kalas Puffar och leksaker: En visuell analys av barntilltalet på flingförpackningar. I U. Torell, R.Qvarsell and J.Lee (Eds.) Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, ss.. 208-233. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Adelswärd, Viveka, Sparrman, Anna, Cromdal, Jakob & Ann-Carita Evaldsson (2009). Den väsentliga vardagen, pp. 9-12. I: A. Sparrman, J. Cromdal, A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. Stockholm: Carlssons

Cromdal, Jakob & Anna Sparrman (2009). Några diskursanalytiska perspektiv på text tal och bild, ss. 13-35. I: A. Sparrman, J. Cromdal,A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. Stockholm: Carlssons

Evaldsson, Ann-Carita & Sparrman, Anna (2009). Barns visuella kulturer ♥ kamratkulturer = Sant, ss. 93-132. I: A. Sparrman, J. Cromdal,A-C. Evaldsson & V. Adelswärd (red.) Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. Stockholm: Carlssons.

Sparrman, Anna (2007) Up the Walls! Children’s Talk About Visuality in Their Own Rooms. In: K. M. Ekström & B. Tufte Children, Media and Consumption: On the Front Edge, pp. 301-317. (The International Clearinghouse on Children, Youth and Media). Göteborg: NORDICOM/Göteborg University.

Sparrman, Anna, Torell, Ulrika och Eva Åhrén Snickare (red.) (2003). Bild och kunskapssökande, ss. 8-21. I: Visuella spår: Bilder i kultur och samhällsanalys. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna. (2003). Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell forskningsmetod. I: Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare (red.), Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys. Lund: Studentlitteratur.

Sparrman, Anna & Karin Aronsson. (2003). Pog Game Practices, Learning and Ideology: Local Markets and Identity Work. In: G. Walford (ed.) Investigating Educational Policy Through Ethnnography. (Studies in Educational Ethnography Series, Vol 8), pp. 169-192 Oxford: England.

Sparrman, Anna. (2002). Spectatorship in a Visual World – Sexuality in Children’s Interactions. I: Raoul Grankvist (red.) Sensuality and Power in Visual Culture. pp. 110-119. (Publications from the Department of Modern Languages, Umeå University). Umeå: Univ.

Sparrman, Anna. (2002). Barns bruk av mediebilder – Girl Power och ishockeydrömmar. I: Anne Banér (red.) Idol, image, identitet. ss. 25-46. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning.

Sparrman, Anna. (1996). En stad på lager av lera. I: Mellan bronssköld och JAS-plan – glimtar av Lidköpingsbygdens historia. Lidköpings stads 550-årsjubileum den 16 juni 1996, ss. 404-419. Lidköping City/Vänermuseet.


Peer-reviewade artiklar

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna, Samuelsson, Tobias and David Cardell. Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park, Childhood. Online first DOI: 10.1177/0907568214524460

Sparrman, Anna (2015). Children’s consumer culture. In Daniel Thomas Cook and and J. Michael Ryan, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. London: Wiley-Blackwell. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470672846.html

Sparrman, Anna (2015). Visual consumption. In Daniel Thomas Cook and J. Michael Ryan,The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. London: Wiley-Blackwell. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470672846.html

Lindgren, Anne-Li and Sparrman, Anna (2014). Blogging family-like relations when visiting theme and amusement parks: The use of children in display online. Culture Unbound, 55(6): 997-1013. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/a55/

Sparrman, Anna. (2014). Access and gatekeeping in researching children's sexuality: Mess in ethics and methods,  Sexuality & Culture18(2): 291-309. DOI 10.1007/s12119-013-9198-x. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12119-013-9198-x.pdf

 

Sparrman, Anna (2013). Visual representations of childhood. In Heather Montgomery (Ed.), Oxford Bibliographies in Childhood Studies. New York: Oxford University Press.

Sparrman, Anna & Lindgren, Anne-Li (2010). Visual documentation as a normalizing practice: a new discourse of visibility in preschool. Special issue on children and surveillance. Surveillance & Society, 7 (3/4): 245-258.

Sparrman, Anna (2009). Ambiguities and paradoxes in children’s talk about marketing breakfast cereals with toys. Young Consumers, 10(4): 297-313.

Sparrman, Anna & Aarsand, Pål (2009). Towards a critical approach on children and media. Journal of Children and Media, 3(3): 303-307.

Sparrman, Anna (2007). Åtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare. Sosiologi idag, (Theme Issue on Visual Sociology), 36 (4): 53-76.

Sparrman, Anna (2006). Film as a Political and Educational Device: Talk About Men, Male Sexuality and Gender Among Swedish Youth. Visual Studies 21 (2): 167-182.

Sparrman, Anna (2005). Video-recording as Interaction: Participant Observation of Children’s Everyday Life. Qualitative Research in Psychology. Special Issue on ‘Visual Methodologies’, 2: 241-255.

Lindgren, Anne-Li & Anna Sparrman. (2003). Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1-2): 59-70.

Sparrman, Anna. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. Barn, 3: 21-33.

 

Andra vetenskapliga artiklar

Sparrman, Anna (2011). Barnkulturens sociala estetik. Locus, 3: 25-44.

Sparrman, Anna (2006). Young Peoples’ Consumption of Visual Culture: Collector Gadgets, Sexuality and Identity. Presentation of a Research Program. Nordicom Review, 27; 1: 114-116.

Sparrman, Anna (forthcoming/2006). Men and Male Sexuality: Upper Secondary School Pupils’ Talk About the Film Lilya 4-ever. ebook Sex and Sexuality: Exploring Critical Issues. Oxford: Inter-Discplinary Press.

Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna och Katarina Eriksson (2005). Film i klassrummet reser välfärdsfrågor. Lokus 3-4: 14-25.

Sparrman, Anna & Katarina Eriksson (2004). Skolbio studerad genom kameralinsen. Erfarenheter från ett forskningsfält. Didaktisk Tidskrift, 14 (2-3): 71-90.

 

Recensioner

Sparrman, Anna (2013). Queering the sexual child? NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 1 :1-5.

Sparrman, Anna (in press 2012). Book review: David Marshall (Ed.), Understanding Children as Consumers. Journal of Consumer Culture, 12(1): 112-114.

Eriksson, Katarina & Anna Sparrman. (1997). Review of the New Girl: Girl’s Culture in England 1880-1915 Sally Mitchell. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 18: 76-78.


Popular publication

Sparrman, Anna (2010). Barns och ungas medievanor. In Barns och ungas kultur: Kultur i siffror 2010:1, ss. 32-34. Stockholm: Statens Kulturråd.

Sparrman, Anna (2010). Mysteriet med staden. UEF Utställningsestetisktforum, http://www.ueforum.se/ [Utställningsrecension producerad av Arbetets museum]

Sparrman, Anna (2006). Finns det Nattpäron? Internettidningen Utställningsestetisktforum, http://www.ueforum.se/. [utställningsrecension av utställning producerad av Riskutställningar]

Sparrman, Anna. (2003). Visuell kultur i barns vardagsliv. Färg notiser. (Från Stiftelsen Svenskt Färgcentrum), 69: 6-8.

Sparrman, Anna & Karin Aronsson. (2002). Pogs – ett spel i tiden. Bild i skolan. 3, ss. 24-28.

Eriksson, Katarina & Anna Sparrman. (2002). ”Hej och välkommen till barnens sagotimme” Barn leker barnkultur på fritids. (Working papers on childhood and the study of children). Linköping: Universitet.

Sparrman, Anna. (1998). Förord. Konstföreningen Lidan, konstnärskatalog, Lidköping

Sparrman, Anna. (1996). Vänermuseet i Lidköping. Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård, nr. 2, årg. 51, ss. 12-14.

Sparrman, Anna. (1994). Göte Hultqvist. Lidköpingsbygden. Lidköping: S:t Nicolai Gille, ss. 31-34.

Sparrman, Anna. (1993). Konst – kvinnor – konkurrens [Art – Women – Competition]. I: Från Léger till Larsson: Solveig och Axel Lindahls konstdonation. Utställningskatalog Lidköpings Hantverks och Sjöfartsmuseum: 20-22.


 

 

 

 

professor

Telefon: 013-28 29 64
Fax: 013-28 29 00

E-post: anna.sparrman@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: anna.sparrman@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015