Göm menyn

Publikationer

Wickström, Anette and Zetterqvist Nelson, Karin (2017) Psykisk hälsa ur barns och ungdomars perspektiv: de sociala relationernas avgörande betydelse. I Johansson, Thomas & Sorbring, Emma (red.) Barn- och ungdomsvetenskap - en grundbok. Stockholm: Liber AB

Wickström, Anette (2016) “One step at a time”: Analyzing young patients’ video diaries in an ethnographic tracing of fixed appliances. Children & Society 31(3): 183-193 DOI: 10.1111/chso.12179.

Wickström, A: (2016) "I hope I get movie-star teeth" - doing the exceptional normal in orthodontic practice for young people. Medical Anthropology Quarterly 30(3): 285-302. DOI: 10.1111/maq.12247

Pousette Lundgren, Gunilla; Wickström, Anette; Hasselblad, Tove & Dahllöf, Göran (2016) Amelogenesis imperfecta and early restorative crown therapy: an interview study with adolescents and young adults on their experiences. PLOS ONE. PONE-D-16-06371R1.

Wickström, A. (2015) Elever tvingas leta efter negativa tankar. Forskare kritiserar program som används i skolan. SocialPolitik 4:34-36.

Wickström, A. (2015) DISA är ett problematiskt verktyg i skolan. Svenska Dagbladet 25 september.

Wickström, A. (2015) Fel förstärka negativa tankar hos unga. Svenska Dagbladet 19 september. 

Wickström, A. (2015) Elevers erfarenheter av manualbaserade metoder. I Hultin, E. & Bartholdsson, Å. (red.) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet. Lund: Gleerups. Sid. 55-68.

Wickström, A: (2014) “Lungisa” - Weaving relationships and social space to restore health in rural KwaZulu Natal. Medical Anthropology Quarterly 28(2):203-220.

Kvist T, Wickström A, Miglis I, Dahllöf G: (2014) The dilemma of reporting suspicions of child maltreatment in pediatric dentistry. European Journal of Oral Sciences 122(5):332-338. 

Wickström, A. (2013) From individual to relational strategies. Transforming a manual-based psycho-educational course at school. Childhood 20(2):215-228.

Wickström, A: (2012) Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag. Venue - tanke- och kunskapsutbyte av erfarenheter och forskning om förskola och skola. http://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/depressionsforebyggande-kurser-krockar-med-skolans-pedagogiska-vardag?l=sv, accessed Febr 8, 2012.

Wickström, A: (2010) “Virginity Testing as a Local Public Health Initiative: a 'preventive ritual' more than a 'diagnostic measure'”. Journal of the Royal Anthropological Institute 16(3):532-550.

Zeiler, K. and Wickström, A. (2009) “Why do ‘we’ perform surgery on newborn intersexual children? The phenomenology of the parental experience of getting a child with unclear sex”. Feminist Theory 10(3):359-377.

Wickström, A. (2008) “Love as action; managing relationships, sickness and medicine in a Zulu society”. Medische Antropologie. 20(1):47-68, June 2008.

Wickström, Anette. (2008) ”Kärlek i virusets tid – att hantera relationer och hälsa i Zululand”. (Diss.) Linköping Studies in Art and Science; 421. Dissertations on Health and Society; 11. Linköping: Univ.

Wickström, A. (2008) “Medicin som hemligt vapen i kärlekslivet” Alba.nu – tidning för kultur, vetenskap och samhälle.  Wigerfeldt, C. (red.) Nr 5. http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=793

Wickström, A. (2006) “Love, Medicine, and Health.” Umbiko. Bringing Science to People. Mduduzi, M. (red.) Issue 7, May 2006.

 wi


DOCENT, Universitetslektor

Telefon: 013-28 20 81
Fax: 013-28 29 00

E-post: anette.wickstrom@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 22 14:19:44 CEST 2017