Göm menyn

Wickström Anette

 • Docent i tema Barn
 • Universitetslektor i socialantropologi, Linköpings universitet (2011-)
 • Postdok vid tema Barn, Linköpings universitet (2012)
 • Vikarierande universitetslektor, Linköpings universitet (2008-2011)
 • Gästforskare Erasmus Mundus, University of KwaZulu Natal, Sydafrika (2008)
 • Filosofie doktorsexamen vid Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet (2008)
 • Fil kand i socialantropologi, Linköpings universitet (2001)
 • Högskoleexamen på Mellanstadielärarutbildningen, Linköpings universitet (1982)

Forskningsintressen

 • Jag är verksam som lärare och forskare vid tema Barn. Min forskningsinriktning är medicinsk antropologi med fokus på samspelet mellan individers erfarenheter av hälsa, samhälleliga normer och strukturer. För min avhandling gjorde jag fältarbete bland zulufamiljer på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. ”Kärlek i virusets tid” (2008) är en studie av människors lokala strategier för att uppnå hälsa i ett HIV-drabbat område. Som postdok har jag intresserat mig för människors erfarenheter av tekniskt avancerad medicinsk verksamhet i en studie av föräldrars erfarenheter av att få ett barn med oklart kön. Vidare forskar jag om vad som händer i praktiken när samhälleliga hälsoinsatser riktade till barn och ungdomar genomförs; dels i en depressionsförebyggande kurs (DISA) för flickor i årskurs 7 och dels när barn och ungdomar får tandställning. Jag bedriver forskning i strategiskt valda sammanhang för att förstå och teoretisera kring frågor om unga människors relationer, hälsa och aktörskap, normer och ideal, samt interaktion mellan professionella yrkesutövare och ungdomar.

Forskningsprojekt

Keywords:

Handledare

Jag är bihandledare till Ursula Reichenpfader (Institutionen för hälsa och samhälle, LiU) i en studie om läkemedelsgenomgångar.

Jag är bihandledare till Andrea de Sousa (Erasmus Mundus PhD Program, Institutionen för kultur och kommunikation, LiU) i en studie om barn med kronisk njursjukdom.

Jag har varit huvudhandledare för licentiand Eva-Marie Åkerlund (Tema Barn). Framläggning 8/4 2016. "Liv i kollektiv - vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution."

Jag har varit bihandledare på Karolinska Institutet för doktoranderna Therese Kvist (disputerad 15/4 2016 på avhandlingen "A dental perspective on child maltreatment") och Gunilla Pousette (disputerad 6/11 2016 på avhandlingen "Early restorative rehabilitation of children and adolescents with amelogenesis imperfecta").

På LiU har jag handlett eller examinerat 75 magister- eller masteruppsatser på avdelningen för hälsa och samhälle, lärarprogrammet, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, socionomprogrammet och tema barn.

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvar och undervisning på forskarutbildningskursen Kritiska barnstudier - teoretiska perspektiv och klassiker, samt kursen Barn, barndomar och hälsa, tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
   
 • Undervisning i etnografisk teori och metod på forskarutbildningen på tema Barn, Linköpings universitet.
   
 • Kursansvar, undervisning på kursen Anthropological perspectives on children and childhood samt Children, migration and transnational childhood, Master in Child Studies, tema Barn, Linköpings universitet.
   
 • Kursansvar Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, LiU.
   
 • Kursansvar och föreläsare på den fristående kursen Att lyssna på barn.
   
 • Föreläser om etik i forskningsprocessen på Lärarprogrammet. 

Publikationer

 • Wickström, Anette (2016)One step at a time”: Analyzing young patients’ video diaries in an ethnographic tracing of fixed appliances. Children & Society DOI: 10.1111/chso.12179.
 • Wickström, A: (2016) "I hope I get movie-star teeth" - doing the exceptional normal in orthodontic practice for young people. Medical Anthropology Quarterly 30(3): 285-302. DOI: 10.1111/maq.12247
 • Pousette Lundgren, Gunilla; Wickström, Anette; Hasselblad, Tove & Dahllöf, Göran (2016) Amelogenesis imperfecta and early restorative crown therapy: an interview study with adolescents and young adults on their experiences. PLOS ONE. PONE-D-16-06371R1.
 • Wickström, Anette; Kvist Lindholm, Sofia & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) Fel förstärka negativa tankar hos unga. Svenska Dagbladet 19 sept.

 • Wickström, Anette; Kvist Lindholm, Sofia & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) Disa är ett problematiskt verktyg i skolan. Svenska Dagbladet 25 sept. 

 • Wickström, Anette (2015) Recension: Universitetslärare i förändring: En antropologisk studie av profession, utbildning och makt. Författare: Torbjörn Friberg. Malmö: Universus Academic Press. Sociologisk Forskning 52(4): 403-405

 • Wickström, A: (2015) Elevers erfarenheter av manualbaserade metoder. I (red.) Hultin, E. & Bartholdsson, Å. Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet. Lund: Gleerups.
 • Wickström, A: (2014) “Lungisa” - Weaving relationships and social space to restore health. Medical Anthropology Quarterly 28(2):203-220.
 • Kvist, T., Wickström, A., Miglis, I. Dahllöf, G. (2014) The dilemma of reporting suspicions of child maltreatment in pediatric dentistry. European Journal of Oral Sciences 122:332-338.
 • Wickström, A: (2013) From individual to relational strategies; transforming a manual-based psycho-educational course at school. Childhood 20(2):215-228.
 • Wickström, A: (2012) Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag. Venue - tanke- och kunskapsutbyte av erfarenheter och forskning om förskola och skola. http://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/depressionsforebyggande-kurser-krockar-med-skolans-pedagogiska-vardag?l=sv, accessed Febr 8, 2013.
 • Zeiler, Kristin & Wickström, Anette (2012) Varför ifrågasätts inte andra icke-medicinska ingrepp? Svenska Dagbladet 7 jan.
 • Wickström, A: (2010) “Virginity Testing as a Local Public Health Initiative: a 'preventive ritual' more than a 'diagnostic measure'”. Journal of the Royal Anthropological Institute 16(3):532-550.
 • Zeiler, K. and Wickström, A. (2009) “Why do ‘we’ perform surgery on newborn intersexual children? The phenomenology of the parental experience of getting a child with unclear sex”. Feminist Theory 10(3):359-377. (Mest nedladdade artikeln i Feminist Theory 2010, av alla SAGE:s artiklar 2009 och 2010, enligt förlaget SAGE.)
 • Wickström, A. (2008) “Love as action; managing relationships, sickness and medicine in a Zulu society”. Medische Antropologie. 20(1):47-68, June 2008.
 • Wickström, A. (2008) ”Kärlek i virusets tid – att hantera relationer och hälsa i Zululand”. (Diss.) Linköping Studies in Art and Science; 421. Dissertations on Health and Society; 11. Linköping: Univ.
 • Wickström, A. (2008) “Medicin som hemligt vapen i kärlekslivet” Alba.nu – tidning för kultur, vetenskap och samhälle.  Wigerfeldt, C. (red.) Nr 5. http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=793
 • Wickström, A. (2006) “Love, Medicine, and Health.” Umbiko. Bringing Science to People. Mduduzi, M. (red.) Issue 7, May 2006. 
 • Wickström, Anette (2006) Uthando, umuthi kanye nezempilo. Umbiko intando. Bringing Science to People. Mduduzi, M. (red.) Issue 7, April 2006.wi


DOCENT, Universitetslektor

Telefon: 013-28 20 81
Fax: 013-28 29 00

E-post: anette.wickstrom@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 27 15:22:53 CEST 2016