Göm menyn

Madeleine Wirzén

 

Bakgrund

Fil. mag. Socialt arbete, Linköpings universitet, 2013

Socionomexamen, Linköpings universitet 2011

Socionom/Kurator, Specialistpsykiatri öppenvård, 2011-2014

Doktorand vid Tema Barn sedan januari 2014

 

Forskningsintressen

  • Institutionella möten
  • Samtalsanalys
  • Socialt arbete
  • Samtal som utredning och bedömning

 

Nuvarande forskningsprojekt

Vad blir viktigt att tala om när blivande adoptivföräldrar utreds? Jag är intresserad av mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren. I min forskning står samtalet och bedömning av föräldraskap i adoptionsutredningar i fokus.

Jag är utbildad socionom och påbörjade min doktorandtjänst 2014. Mitt forskningsintresse handlar om mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren. Jag är särskilt intresserad av kommunikationen och interaktionen mellan professionell (expert) och individ (klient). Jag ingår i ett forskningsprojekt som undersöker utredning av blivande adoptivföräldrar. I Sverige har staten tagit på sig rollen som företrädare för adoptivbarnet. Genom bland annat utredning av blivande adoptivföräldrar ska staten garantera att adoptivbarn kommer till föräldrar som kan sörja för deras behov. I min forskning är fokus på hur detta görs genom samtal inom ramen för medgivandeutredningen.

 

Mitt avhandlingsprojket ingår i forskningsprojektet "Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process" (se under fliken "avhandlingsprojket" för mer information).

Keywords

institutionella samtal, samtalsanalys, interaktion.

 

Publikationer


  Madeleine Wirzén

Doktorand

Telefon: 013-28 46 26
Fax: 013-28 29 00

E-post: madeleine.wirzen@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPINGPROJEKT

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 22 11:58:34 CET 2016