Hide menu

DISSERTATION


If you want to order some dissertation, please let me know: Eva Danielsson
Phone: +46 13 28 21 71


Children at the Borders.

jjJonathan Josefsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 706 (2017)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Liv i kollektiv. Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution.

akerlEva-Marie Åkerlund

Linköping Studies in Arts and Science No. 121 (2016)  LIC
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


 

From family language practices to family language policies: Children as socializing agents.

minakMina Kheirkhah

Linköping Studies in Arts and Science No. 676 (2016)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School. Young People's perspectives and public health discourses.

kvlindSofia Kvist Lindholm

Linköping Studies in Arts and Science No. 664 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

Family theme parks, happiness and children's consumption. From roller-coasters to Pippi Longstocking

cardeDavid Cardell

Linköping Studies in Arts and Science No. 654 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

norbUlrika Norburg

Linköping Studies in Arts and Science No. 653 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext


 

Utsatthetens röster

zbZulmir Becevic

Linköping Studies in Arts and Science No. 648 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext
 

 

"That will be your home" Reettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa

mufMehek Muftee

Linköping Studies in Arts and Science No. 625 (2014)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext


 

STOLT. Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

stoltLayal Kasselias Wiltgren

Linköping Studies in Arts and Science No. 622 (2014)
Department of Child Studies, Linköping University

Absract

Till avhandling i fulltext

 

 

TV FÖR BARN. Den svenska public service televisionens föreställningar om en barnpublik.

tvÅsa Pettersson

Linköping Studies in Arts and Science No. 583 (2013)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

 


I Marknadens öga. Barn och visuell konsumtion

ogaJohanna Sjöberg

Linköping Studies in Arts and Science No. 581 (2013)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

 

Gaming Interaction. Conversations and Competencies in Internet Cafés
 

björnBjörn Sjöblom

Linköping Studies in Arts and Science No. 454 (2011)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

 


School Bullying and Power Relations in Vietnam

bullyingPaul Horton   

Linköpings Studies in Arts and Science No. 541 (2011)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 


 

Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund

Ann Nehlin


Linköping Studies in Arts and Science No. 494 (2009)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


Involved Parenthood. Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families.

Involved Parenthood

Lucas Forsberg

Linköping Studies in Arts and Science No. 473 (2009)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Talking Violence, Constructing Identity. Young Men in Institutional Care

Talking Violence

Kjerstin Andersson

Linköping Studies in Arts and Science No. 444 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Children's Work in Sweden. A part of childhood, a path to adulthood

Children's Work in Sweden

Tobias Samuelsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 442 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Timing Parenthood. Independence, Family and Ideals of Life

Timing Parenthood

Disa Bergnéhr

Linköping Studies in Arts and Science No. 432 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma. Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

Växa vilt

Åsa Aretun

Linköping Studies in Arts and Science No. 399 (2007)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Around the Screen. Computer activities in children's everyday life

Around the Screen

Pål André Aarsand

Linköping Studies in Arts and Science No. 388 (2007)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950

Rätt elev

Thom Axelsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 379 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Lära och leka med flera språk. Socialt samspel i flerspråkig förskola

Lära och leka

Polly Björk-Willén

Linköping Studies in Arts and Science No. 376 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Skolbarnets fostran. Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

Skolbarnets fostran

Jonas Qvarsebo

Linköping Studies in Arts and Science No. 365 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Disseration, full


En riktig familj: adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

En riktig familj

Cecilia Lindgren

Linköping Studies in Arts and Science No. 358 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Carlsson Bokförlag, Box 2112, 103 13 Stockholm


Getting started: children's participation and language learning in L2 classroom

Getting started

Asta Cekaite

Linköping Studies in Arts and Science No. 350 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkultur

Bildskapande

Eva Änggård

Linköping Studies in Arts and Science No. 315 (2005)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Dissertation, full


 

 


Girls on the verge of exploding? Voices on sexual abuse, agency and secuality at a youth detention home

Girls on the verge

Carolina Överlien

Abstract

Dissertation, full


Den svårfångade delaktigheten i skolan : ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

Margareta Bergström och Inger Holm

LIC (2005) FIF-avhandling: No 83, Linköpings unviersitet

Abstract och fulltext av LIC


Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel

Maria Simonsson

(2004) Linköping Studies in Arts and Science: No 287

Abstract, eng


Det välnärda barnet - föreställningar och politik i skolmåltidens historia

Eva Gullberg

(2004) Linköping Studies in Arts and Science: No 286

Abstract, eng


Göra pappa med barn - den svenska pappapolitiken.

Roger Klinth

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 265

Abstract, eng


Talking trouble: institionality and identity in a youth detention home

Karin Osvaldsson

(2002) Linklöpings Studies in Arts and Science: No 263

Abstract, eng


Doing morality in school: teasing, gossip and subteaching as collaborative action

Michael Tholander

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 256


Life and fiction: on intertextuality in pupil's booktalk

Katarina Eriksson

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 256

Abstract, eng


Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker

Anna Sparrman

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 250

New publ.


Quichua children and language shift in an Andean community : school, play and sibling caretaking

Camilla Rindstedt

(2001) Linklöping Studies in Arts and Scince: No 241

Abstract, eng


Wasting time or having fun?: Cultural meanings of children and childhood

Gisela Eckert

(2001) Linköping Studies in Arts and Science: No 226

Abstract, eng


Code-switching for all practical purposes : bilingual organization of children's play

Jakob Cromdal

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 223

Abstract


Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1926-1954

Judith Lind (Areschoug)

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 220

Abstract, eng


På tal om dyslexi. En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specif

Karin Zetterqvist-Nelson

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 209

Abstract, eng


Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

Ann-Charlotte Munger

(2000) Linköping Studis in Arts and Science: No 208

Abstract, eng


"Att ha barn med är en god sak." Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

AnneLi Lindgren

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 205

Abstract, eng


Från arbete till hobby: en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna

Ole Olsson

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 198

Abstract, eng


Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920

Ingrid Söderlind

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 188

Abstract, eng


Embodying morality : girls' socialization in a north Vietnamese commune

Helle Rydström

(1998) Linköping Studies in Arts and Science: No 184

Abstract, eng


En tråkig historia. Ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, 1870-1917

Per Bolin Hort

(1998) Linköping Studies in Arts and Science: No 175


Politics and alignments in children's play dialogue : play arenas and participation

Mia Thorell

(1998) Linköping Studies in Arts and Science: No 173

Abstract, eng


Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933-1950

Ulf Jönsson

(1997) Linköping Studies in Arts and Science: No 159

Abstract, eng


Bilingual and monolingual children's narration : discourse strategies and narrative styles

Ingrid Andersson

(1997) Linköping Studies in Arts and Science: No 159

Abstract, eng


Bildprojekt i förskola och skola: estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman

Marie Bendroth Karlsson

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 150


Making sense of TV-narratives children's readings of a fairy tale

Ingegerd Rydin

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 142


Att säkra framtidens skördar: barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 1860-1930

Mats Sjöberg

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 141


Social scaling and children's graphic strategies : a comparative study of children's drawings in three cultures

Sven Andersson

(1994) Linköping Studies in Arts and Science: No 118


Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande: om Snusmumrikens vårvisa och en björn med mycket liten hjärna

Gunlög Märak

(1994) Linköping Studies in Arts and Scence: No 114


De räddade barnen: om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möten med filantropin i Hagalund 1900-1940

Gena Weiner (Lorich)

(1995) Linköping Studies in Arts and Science: No 113


De vanartade barnen : mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925

Maria Sundkvist

(1994) Linköping Studies in Arts and Science: No 112


Family therapy as collaborative work

Ann-Christin Cederborg

(1994) Linköping Studies in Arts and Scicen: No 106


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu Mar 02 13:55:31 CET 2017