Göm menyn

Avhandlingar


Är du intresserad av en avhandling, beställ den hos Eva Danielsson
Telefon: 013-28 21 71


Children at the Borders.

jjJonathan Josefsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 706 (2017)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Liv i kollektiv. Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution.

akerlEva-Marie Åkerlund

Linköping Studies in Arts and Science No. 121 (2016)  LIC
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


 

From family language practices to family language policies: Children as socializing agents.

minakMina Kheirkhah

Linköping Studies in Arts and Science No. 676 (2016)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School. Young People's perspectives and public health discourses.

kvlindSofia Kvist Lindholm

Linköping Studies in Arts and Science No. 664 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

Family theme parks, happiness and children's consumption. From roller-coasters to Pippi Longstocking

cardeDavid Cardell

Linköping Studies in Arts and Science No. 654 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext

 

Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

norbUlrika Norburg

Linköping Studies in Arts and Science No. 653 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext


 

Utsatthetens röster

zbZulmir Becevic

Linköping Studies in Arts and Science No. 648 (2015)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext


 

"That will be your home" Reettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa

mufMehek Muftee

Linköping Studies in Arts and Science No. 625 (2014)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext


 

STOLT. Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

stoltLayal Kasselias Wiltgren

Linköping Studies in Arts and Science No. 622 (2014)
Department of Child Studies, Linköping University

Absract

Till avhandling i fulltext


 

TV FÖR BARN. Den svenska public service televisionens föreställningar om en barnpublik

tv

Åsa Pettersson

Linköping Studies in Arts and Science No. 583 (2013)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandling i fulltext
 

 

I Marknadens öga. Barn och visuell konsumtion

oga

Johanna Sjöberg

Linköping Studies in Arts and Science No. 581 (2013)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


 

Gaming Interaction. Conversations and Competencies in Internet Cafés

björn

Björn Sjöblom

Linköping Studies in Arts and Science No. 454 (2011)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

School Bullying and Power Relations in Vietnam

bullying

Paul Horton   

Linköpings Studies in Arts and Science No. 541 (2011)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund

Saving Children

Ann Nehlin

Linköping Studies in Arts and Science No. 494 (2009)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext
 

Involved Parenthood. Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

Involved Parenthood

Lucas Forsberg

Linköping Studies in Arts and Science No. 473 (2009)
Department of Child Studies, Linköping University
 

Abstract

Till avhandlingen i fulltext
 

Talking Violence, Constructing Identity. Young Men in Institutional Care

Talking Violence

Kjerstin Andersson

Linköping Studies in Arts and Science No. 444 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext
 

Children's Work in Sweden. A part of childhood, a path to adulthood

Children's Work in Sweden

Tobias Samuelsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 442 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext
 

Timing Parenthood. Independence, Family and Ideals of Life

Timing Parenthood

Disa Bergnéhr

Linköping Studies in Arts and Science No. 432 (2008)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma. Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

Växa vilt

Åsa Aretun

Linköping Studies in Arts and Science No. 399 (2007)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Around the Screen. Computer activities in children's everyday life

Around the ScreenPål André Aarsand

Linköping Studies in Arts and Science No. 388 (2007)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


 

Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950

Rätt elevThom Axelsson

Linköping Studies in Arts and Science No. 379 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Lära och leka med flera språk. Socialt samspel i flerspråkig förskola

Lära och lekaPolly Björk-Willén

Linköping Studies in Arts and Science No. 376 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Skolbarnets fostran. Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

Skolbarnets fostran

Jonas Qvarsebo

Linköping Studies in Arts and Science No. 365 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

En riktig familj: adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

En riktig familjCecilia Lindgren

Linköping Studies in Arts and Science No. 358 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Carlsson Bokförlag, Box 2112, 103 13 Stockholm


 

Getting started: children's participation and language learning in L2 classroom

Getting started

Asta Cekaite

Linköping Studies in Arts and Science No. 350 (2006)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkultur

Bildskapande

Eva Änggård

Linköping Studies in Arts and Science No. 315 (2005)
Department of Child Studies, Linköping University

Abstract

Till avhandlingen i fulltext

 

Girls on the verge of exploding? Voices on sexual abuse, agency and secuality at a youth detention home

Girls on the verge

Carolina Överlien

Abstract

Till avhandlingen i fulltext


 

Den svårfångade delaktigheten i skolan : ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

Margareta Bergström och Inger Holm

LIC (2005) FIF-avhandling: No 83, Linköpings unviersitet

Abstract och fulltext av LIC
 

On Voyage with Cristóvão Colombo: The Privatization of Catholic Orphan Care in São Paulo City, 1892-1922

Marianne Wifvesson

(2005) Linköping Studies in Arts and Science: No 306
 

Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel

Maria Simonsson

(2004) Linköping Studies in Arts and Science: No 287

Abstract, eng
 

Det välnärda barnet - föreställningar och politik i skolmåltidens historia

Eva Gullberg

(2004) Linköping Studies in Arts and Science: No 286

Abstract, eng
 

Göra pappa med barn - den svenska pappapolitiken.

Roger Klinth

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 265

Abstract, eng
 

Talking trouble: institionality and identity in a youth detention home

Karin Osvaldsson

(2002) Linklöpings Studies in Arts and Science: No 263

Abstract, eng
 

Doing morality in school: teasing, gossip and subteaching as collaborative action

Michael Tholander

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 256
 

Life and fiction: on intertextuality in pupil's booktalk

Katarina Eriksson

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 256

Abstract, eng

Nyutgåva
 

Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker

Anna Sparrman

(2002) Linköping Studies in Arts and Science: No 250

Nyutgåva
 

Quichua children and language shift in an Andean community : school, play and sibling caretaking

Camilla Rindstedt

(2001) Linklöping Studies in Arts and Scince: No 241

Abstract, eng
 

Wasting time or having fun?: Cultural meanings of children and childhood

Gisela Eckert

(2001) Linköping Studies in Arts and Science: No 226

Abstract, eng
 

Code-switching for all practical purposes : bilingual organization of children's play

Jakob Cromdal

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 223

Abstract
 

Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1926-1954

Judith Lind (Areschoug)

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 220

Abstract, eng
 

På tal om dyslexi. En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter

Karin Zetterqvist-Nelson

(2000) Linköping Studies in Arts and Science: No 209

Abstract, eng
 

Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

Ann-Charlotte Munger

(2000) Linköping Studis in Arts and Science: No 208

Abstract, eng
 

"Att ha barn med är en god sak." Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

AnneLi Lindgren

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 205

Abstract, eng
 

Från arbete till hobby: en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna

Ole Olsson

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 198

Abstract, eng
 

Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920

Ingrid Söderlind

(1999) Linköping Studies in Arts and Science: No 188

Abstract, eng
 

Embodying morality : girls' socialization in a north Vietnamese commune

Helle Rydström

(1998) Linköping Studies in Arts and Science: No 184

Abstract, eng
 

Politics and alignments in children's play dialogue : play arenas and participation

Mia Thorell

(1998) Linköping Studies in Arts and Science: No 173

Abstract, eng
 

Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933-1950

Ulf Jönsson

(1997) Linköping Studies in Arts and Science: No 159

Abstract, eng
 

Bilingual and monolingual children's narration : discourse strategies and narrative styles

Ingrid Andersson

(1997) Linköping Studies in Arts and Science: No 159

Abstract, eng
 

Bildprojekt i förskola och skola: estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman

Marie Bendroth Karlsson

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 150
 

Det hotade barnet: Tre generationers spädbarns- och barnadödlighet i 1800-talets Linköping.

Magdalena Bengtsson

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 145
 

Making sense of TV-narratives children's readings of a fairy tale

Ingegerd Rydin

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 142
 

Att säkra framtidens skördar: barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 1860-1930

Mats Sjöberg

(1996) Linköping Studies in Arts and Science: No 141
 

Social scaling and children's graphic strategies : a comparative study of children's drawings in three cultures

Sven Andersson

(1994) Linköping Studies in Arts and Science: No 118
 

Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande: om Snusmumrikens vårvisa och en björn med mycket liten hjärna

Gunlög Märak

(1994) Linköping Studies in Arts and Scence: No 114
 

De räddade barnen: om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möten med filantropin i Hagalund 1900-1940

Gena Weiner (Lorich)

(1995) Linköping Studies in Arts and Science: No 113
 

De vanartade barnen : mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925

Maria Sundkvist

(1994) Linköping Studies in Arts and Science: No 112
 

Family therapy as collaborative work

Ann-Christin Cederborg

(1994) Linköping Studies in Arts and Scicen: No 106


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 02 14:50:57 CET 2017