Göm menyn

Publikationer

 

Avhandlingar

Vid Tema Barn har ett 30-tal avhandlingar skrivits.

Avhandlingar på tema Barn

Avhandlingar tema Barn (DIVA)

För mer information och beställning av avhandlingar kontakta:
Eva Danielsson, 013-28 21 71, eva.danielsson@liu.se


 

Böcker

skoldApologies and the Legacy of Abuse of Children in 'Care'

International Perspectives

This collection examines the inquiries into the historical abuse of children in care which have proliferated across Western countries over the last twenty years, positioning them as a new area within the field of transitional justice. Drawing on the experience of care-leaver advocates, historians, archivists, museum professionals, social workers, lawyers and psychologists who have been involved in, or researched investigation, apology and redress processes in Australia, Canada, Denmark, Ireland, the Netherlands, Norway, Scotland and Sweden it traces the growth of the movement and identifies differences in the ways in which it has played out in specific locations. Writing from their experiences the authors are able to identify the opportunities and challenges which face the different professional groups who have been drawn into such work.       Läs mer >>

 

socialaSociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet

Anette Wickström (kapitel i Bok)
Elevers erfarenheter av manualbaserade metoder


Åsa Bartholdsson och Eva Hultin (red.)

Arbete med sociala relationer, värdefrågor samt arbete för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa har en lång historisk tradition inom svensk skola. Hur de social, värdemässiga och hälsorelaterade frågorna har angripits, och vilken gestaltning de fått i olika skol-och förskolepraktiker har dock skiftat över tid.

Läs mer >>

 

 

Alla böcker från tema Barn

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 24 13:28:39 CET 2015