Hide menu

Seminar on Child Studies

 

SPRING 2016

 

FEBRUARY

2 February, Adnan Selimovic, Ph D, University of Chicago.   Adnan Selimovic, Ph D, Univeristy of Chicago will present his research.
"The role of war trauma in the development of Bosnian youth who grew up during the war"    Lokal:  Lethe,  Kl 13.15-15.00
 

9 February, Eva Österberg, professor emerita i historia vid Lunds universitet, ”De små då. Barn under medeltiden – och nu" Eva Österberg presenterar sin studie om barns historia utifrån en kommande bok.  Seminariet ordnas som ett samarrangemang mellan Historiegruppen på Tema Barn och Historiska seminariet på ISAK. Det följs av ett postseminarium, som blir ett gott tillfälle att träffa och tala med historiker/historiskt orienterade forskare från andra delar av LiU. Alla välkomna.   Lokal:  TEMCAS,  Kl 13.15-15.00

 

MARCH

15 March, Anna Sparrman, professor på tema Barn. Presentation av text till ny bok.   Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00.

 

APRIL

5 April,  Associate professor Carolin Demuth, Aalborg University, Denmark will present a text.  Lokal:  Lethe, kl 13.15 - 15.00.

22 April, Mina Kheirkhah, doktorand på tema Barn, lägger fram sin avhandling med titeln ""  Opponent:        Handledare:  prof Asta Cekaite.    Lokal:  Lethe,  Kl 13.15-15.00


28-29 April, Touch-konferens 
 

 

MAY

 

 

JUNI

6-9 June,  konferens Childerns Rights: origins, normativity, transformations and prospects,

 

 

HÖSTEN 2016

 

Seminarium med prof Liz Stoke,  familjerådgivning samt föräldrar som bokar läkartider för sina barn.    Lokal: Lethe,  Kl 13.15-15.00

 


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Tue Jan 26 15:57:50 CET 2016