Göm menyn

test

Händelser närmaste året

2018-01-23

Seminarium - Barn och religion

Seminarium - Tema Barn
Barn och religion: Tünde Puskas, ISV, LiU och Fredrik Jahnke, Religionsvetenskap, Södertörns högskola
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-02-06

Seminarium - Att minnas sin barndom

Seminarium - Tema Barn
Att minnas sin barndom Kosta Economou "Remembering language" & Stine Grønbaeck Jensen, gästdoktorand från Svendborg museum, Danmark (barnhemsbarns svåra minnen)
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-02-13

Seminarium - Doktorn kan komma

Seminarium - Tema Barn
Doktorn kan komma: Kristina Alstam, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet & Sofia Littmarck, Tema Barn, LiU Föräldraskapsdiskurser
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-03-06

Seminarium - Deniz Arzuk

Seminarium - Tema Barn
Deniz Arzuk, visiting post doctoral researcher from Turkey presents her research on social change and the construction of childhood in the late 20th and early 21st centuries
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-03-13

Seminarium - Stina Ericsson, Göteborgs univ

Seminarium - Tema Barn
Stina Ericsson, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet: Metoder och etik i forskning om och med barn
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-03-27

Seminarium - Seminarium Johanna Gustafsson 60 %

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Johanna Gustafsson lägger fram sin 60% text
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-04-10

Seminarium - Steve Woolgar

Seminarium - Tema Barn
Professor Steve Woolgar, Tema T Om STS och ANT
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-04-17

Seminarium - Mats Fridlund

Seminarium - Tema Barn
Mats Fridlund, Aalto Universitet, Finland. Den barnsliga terrorismen: En allvarlig betraktelse
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-04-24

Seminarium - Daniel Gustafsson

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson lägger fram avhandlingstext
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-08

Seminarium - planering pågår

Seminarium - Tema Barn
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-22

Seminarium - Yelyzaveta Hrechaniuk

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Yelyzaveta Hrechaniuk lägger fram avhandlingstext
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-28

Masteruppsatser år 2

Seminarium - Tema Barn
Masteruppsatser år 2
Kl 08:30
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-12

Seminarium - Sara Mitchell

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Sara Mitchell lägger fram avhandlingstext
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 08 13:01:52 CEST 2015