Göm menyn

Tema Barn

bar

 


Tema Barn bedriver utbildning och forskning om barn, barndom och familj med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.

 

nyheter och Forskningsreportage

20-21 oktober

Swedish Network for Family and Kinship Studies
3rd annual meeting, Linköping University

Convenors: Roger Klinth, Linköping University and Helena Wahlström Henriksson, Uppsala University
Location:  Linköping University, Tema Barn, Room TemCas, house TEMA
 

10-11 november

WORKSHOP Compensating the past: international approaches to redress schemes for historical child abuse

Since the 1990s, historical institutional child abuse has received political attention in a number of established Western democracies. The emergence of financial redress schemes in some countries/states/regions has provided a basis for care-leaver advocates, researchers and inquiry commissions to argue for the implementation of such reparations elsewhere. But what lessons could be learnt from implemented financial redress schemes? Do they achieve what they aimed to achieve? What political negotiations have marked the implementation of financial redress schemes, and what have the consequences been for victims? Conversely, what characterizes the political process in countries/states/regions where victims, thus far, have been denied financial redress? These questions will be discussed at an international exploratory workshop organised by Tema Barn at the Museum of Work in Norrköping November 10-11. The workshop will pioneer in assembling prominent scholars in the field to give presentations addressing 10 countries. If you are interested to attend the workshop, please sign up before October 26 by emailing to Johanna.Skold@liu.se

 

Elva miljoner till forskare inom hälsa och välfärd

Fyra forskarlag från LiU har fått totalt elva miljoner från forskningsrådet FORTE. Däribland till projekt om vad psykisk ohälsa betyder för unga och tillgången till assisterad befruktning.

Anette Wickström, docent vid Tema Barn, har tillsammans med sin forskargrupp fått drygt 3,2 miljoner för projektet ”Att känna sig nere och ha svårt att somna”

Judith Lind, universitetslektor vid Tema Barn, har tillsammans med sina medsökande fått tre miljoner för projektet ”Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar”

 

Remissvar till Barnrättighetsutredningen

Forskare på Tema Barn har skrivit LIU:s remissvar till Barnrättighetsutredningens betänkande, Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I svaret avstyrker Linköpings universitet utredningens förslag att inkorporera barnkonventionen till svensk lag på grundval av bristande kunskapsunderlag och konsekvensanalys. Linköpings universitet föreslår att regering och riksdag använder sig av de analyser som har genomförts inom ramen för utredningens utvalda fokusområden och lägger förnyad ansträngning vid fortsatt transformering av barnkonventionens artiklar inom specifika områden och genom utveckling av andra politiska styrmedel för att värna barns rättigheter.

Läs mer
Länk till LiU-Nytt

 

"Att lyssna på barn"  Fristående kurs på tema Barn, 7,5 hp

    ”Att lyssna på barn” är en fristående kurs på halvfart för dig som arbetar praktiskt med barn och/eller är intresserad av forskning som handlar om barns och ungas perspektiv på sitt liv och det samhälle de lever i. I kursen behandlas sociologiska och antropologiska teorier om barn och barndom. Vidare behandlar kursen barn och unga i socialtjänsten och sjukvården. Barns och ungas olika livsvillkor ges också utrymme i kursen.
 

 

Doktorandkurser HÖSTEN 2016

- Kritiska barnstudier - teoretiska grunder (15 hp)

-
 

 

Från Kalendariet

Mastermöte (2016-10-25)
Info Tema Barn (2016-10-25)
Seminarium - Joel Löw (2016-10-25)
Ledningsråd (2016-10-26)


Läs mer i Kalendariet

 

Aktuellt  

 

 

 

 
Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-19