Göm menyn

Tema Barn

bar

 


Tema Barn bedriver utbildning och forskning om barn, barndom och familj med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.

 

nyheter och Forskningsreportage

Intervju Morgon i P4

Alex Orrmalm Auran, doktorand på Tema Barn, intervjuas i Morgon i P4 Östergötland om sitt avhandlingsprojekt om babykultur

Babykultur under luppen

Några minuter med Alex Orrmalm Auran, doktorand på Tema Barn som skriver en avhandling om babykultur.bab

– Det är lätt att man främst tänker på teater, sagostunder och annat som riktar sig direkt till de allra yngsta. Men i min avhandling vill jag undersöka hur spädbarn själva skapar och använder kultur i sitt vardagsliv, och då kan det till exempel handla om saker de hittar i sina egna hem, som leksaker, böcker eller vuxenprylar som mobiler, eller någon hushållspryl de får fram från någon kökslåda. 

 

Elva miljoner till forskare inom hälsa och välfärd

Fyra forskarlag från LiU har fått totalt elva miljoner från forskningsrådet FORTE. Däribland till projekt om vad psykisk ohälsa betyder för unga och tillgången till assisterad befruktning.

Anette Wickström, docent vid Tema Barn, har tillsammans med sin forskargrupp fått drygt 3,2 miljoner för projektet ”Att känna sig nere och ha svårt att somna”

Judith Lind, universitetslektor vid Tema Barn, har tillsammans med sina medsökande fått tre miljoner för projektet ”Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar”

 

Remissvar till Barnrättighetsutredningen

Forskare på Tema Barn har skrivit LIU:s remissvar till Barnrättighetsutredningens betänkande, Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I svaret avstyrker Linköpings universitet utredningens förslag att inkorporera barnkonventionen till svensk lag på grundval av bristande kunskapsunderlag och konsekvensanalys. Linköpings universitet föreslår att regering och riksdag använder sig av de analyser som har genomförts inom ramen för utredningens utvalda fokusområden och lägger förnyad ansträngning vid fortsatt transformering av barnkonventionens artiklar inom specifika områden och genom utveckling av andra politiska styrmedel för att värna barns rättigheter.

Läs mer
Länk till LiU-Nytt

 

"Att lyssna på barn"  Fristående kurs på tema Barn, 7,5 hp

    ”Att lyssna på barn” är en fristående kurs på halvfart för dig som arbetar praktiskt med barn och/eller är intresserad av forskning som handlar om barns och ungas perspektiv på sitt liv och det samhälle de lever i. I kursen behandlas sociologiska och antropologiska teorier om barn och barndom. Vidare behandlar kursen barn och unga i socialtjänsten och sjukvården. Barns och ungas olika livsvillkor ges också utrymme i kursen.
 

 

Doktorandkurser HÖSTEN 2016

- Kritiska barnstudier - teoretiska grunder (15 hp)

- Barn, barndom och familjer (7,5 hp)
 

 

Från Kalendariet

Lärarmöte (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
Institutionsstyrelsen sammanträder (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
Master's möte (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
Barnets århundrade: seminarium (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
master's retake (Mon Dec 12 01:00:00 CET 2016)


Läs mer i Kalendariet

 

Aktuellt  

 

Doktorandtjänst på tema Barn

Sista ansökningsdag 2016-11-29

 
Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 21 15:41:23 CET 2016