Göm menyn

Tema Barn - Interna sidor

bar

 


Tema Barn bedriver utbildning och forskning om barn, barndom och familj med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.

 

nyheter och Forskningsreportage

Ny bok skärskådar föräldraskapets

Vad krävs för att man ska anses vara en god förälder? Vilka normer och värderingar kopplas idag till ett gott föräldraskap? En antologi med flera forskare från Tema Barn belyser frågorna. 

– Hur gör människor i olika sammanhang för att skapa det de anser vara ett gott föräldraskap? Det är temat i boken, säger Anna Sparrman.
Hon är forskare vid Tema Barn och redaktör för boken ”Doing good parenthood” tillsammans med forskarkollegan Judith Lind och två danska forskare.
I tio kapitel visar författarna att föräldraskap ”görs” i olika situationer. Man inte bara är förälder utan man skapar sig själv som förälder utifrån olika situationer, till exempel i kontakter med skolan, vården, socialtjänsten eller tillsammans med andra föräldrar.
– Det finns en poäng för föräldrarna att visa upp sig som goda föräldrar, inte bara i interaktionen med sina barn utan även gentemot andra vuxna. Vi ger exempel på olika förhållningssätt från föräldrarnas sida. Boken handlar alltså inte om att peka ut en slags värdering som anses god och den är inte heller en handbok i föräldraskap, betonar Judith Lind.

Sydafrika och bokbibliotekxx

Anette Wickström har varit tillbaka i Sydafrika där hon gjorde sitt fältarbete för sitt avhandlingsarbete. Nu tillbaka för att bl.a. lämna insamlade böcker att lämna till ett nystartat bibliotek på skolan där. Hör reportage på P4 Östergötland från 22 februari 
 

 

 

 

 

Doktorandkurser VÅREN 2017

- Barn och barndomar i skola och kamratgrupper (7,5 hp)

- Barn, barndom och kultur (7,5 hp)

- Kritiska barnstudier - metodologiska grunder (7,5 hp)

- Pilotstudie 
 

 

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Aktuellt  

Att lyssna på barn, 7,5 hp

Med start vecka 44.

Grundschema: torsdagar mellan kl. 16 och 19.

Några träffar kommer att bli kortare vilket innebär att vi slutar tidigare. Under någon/några veckor kommer vi inte ses då ni gör era kursuppgifter. Detaljerat schema kommer under hösten.

 


 

 

 
Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 11 09:18:35 CEST 2017