Göm menyn

Antagning och behörighet                         


Vi antar doktorander till forskarutbildning löpande. Doktorandanställningar annonseras via universitets webbsida för lediga jobb.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.


Du kan läsa mer om de allmänna ramarna för antagning, behörighet och urval i högskoleförordningen 7 kap. §39 och §40 eller kontakta vår forskarstudierektor.

 

DoktorandTjänster

  • Lediga platser på forskarutilbildningen annonseras som doktorandtjänster, på sidan för lediga jobb

Resurser för doktorander i Tema Genus

  • InterGender är ett forskarutilbildningssamarbete mellan svenska och internationella forskarutbildningsmiljöer, som erbjuder så väl kurser som nätverk
  • TEMA Doktorandråd är en förening för forskarstuderande vid Tema. Föreningen skall verka för sammanhållning och främja gemensamma intressen.

Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 10 09:03:38 CET 2016