Göm menyn

Kurser och moment i forskarutbildning i tema Genus

Det första året av forskarutbildningen består av gemensamma grundkurser omfattande 60 hp, för att skapa en samlande kunskapsbas för alla forskarstuderande som kommer från skilda ämnesdiscipliner. Under de efterföljande åren tas individuella kurser, som motsvarar ytterligare 30 hp. Dessa kan bestå av forskarkurser inom ramen för såväl tema Genus nationella, nordiska och internationella program, som kurser vid andra svenska eller utländska universitet. Vidare svarar avhandlingsarbetet för 150 hp.

 

Närmare detaljer om forskarutbildningens upplägg kan du läsa om i den tema Genus aktuella studieplan för forskarutbildning.

 

Information om kursprogrammet HT 2016 - VT 2017 finner du här

DoktorandTjänster

  • Lediga platser på forskarutilbildningen annonseras som doktorandtjänster, på sidan för lediga jobb

Resurser för doktorander i Tema Genus

  • InterGender är ett forskarutilbildningssamarbete mellan svenska och internationella forskarutbildningsmiljöer, som erbjuder så väl kurser som nätverk
  • TEMA Doktorandråd är en förening för forskarstuderande vid Tema. Föreningen skall verka för sammanhållning och främja gemensamma intressen.

Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 25 09:27:07 CEST 2017