Göm menyn

Environmental Humanities

I en värld av dramatisk stegrad klimatpåverkan har vi inte längre lyxen att föreställa oss natur som avskild från kultur. Det talas om en ny geologisk tidsålder ”antropocen”, vilken kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden. Miljön verkar idag lika mycket inuti oss som vi människor verkar i miljön. Men humaniora är fortfarande till stora delar kvar i uppdelningen mellan natur och kultur – och behöver tänka om. Vi behöver mer levande, världsligt förankrade, materiella – ja, elementärt omdefinierad – humaniora som kan omfatta såväl natur och ekologiska sammanhang som etik, skapande relationer och identitetsprocesser. Här krävs integrerade och mångsidiga förhållningssätt som kan svara upp mot förändringar lika snabbt som den värld som studeras. Vi erbjuder här just en sådan form av aktualiserad miljöhumaniora, tvärvetenskaplig natur-kulturforskning med en kärna av humaniora. Programmet baseras på såväl etablerad miljöhumanistisk forskning (TEMA har sedan 1985 producerat över fyrtio avhandlingar i miljöhumaniora) som nyskapande former av kritisk och kreativ ”posthumanities” som på nya sätt överbrygger klyftan mellan natur- och kulturvetenskaperna, mellan universitet och samhälle, med ett fokus på posthuman etik i en mer än mänsklig värld. Detta forskningsprogram är på så vis unikt i hur det kan anta utmaningarna vi står inför med just den aktualiserade miljöhumaniorans bredare omfång (avancerade perspektiv inom postkolonial kritik, bioetik, genus- och diversitetsforskning), integrerade etik och med en omfattade, tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning.


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 08 16:43:44 CEST 2015