Göm menyn

Genus, natur, kultur

Tvärvetenskaplig forskning inom Genus, natur, kultur sammanlänkar feministisk materialistisk teoriutveckling med cultural studies, science and technology studies (science and literature studies), medical humanities, environmental humanities, human animal studies,studier av visuell kultur och nya medier, queerteori, body studies (åldrande, liv och död), bioetik och posthuman politik till feministiska former av posthumaniora som livar upp, ifrågasätter och förkroppsligar det (mer-än-) humana  i samhällsrelevant humaniora. De spänningar, omsorger, nyfikenheter, rigorösa metoder och experimentiella attityder som genererats av den klassiska feministiska uppdelningen mellan kön och genus (men även skillnad och mångfald) fungerar här som motor för upptäckter om den intima sammanflätningen mellan natur och kultur. Forskningsplattformarna som kopplas till specialiceringen inom Genus, natur, kultur utgörs av den posthumanistiska genusforskning vid The Posthumanities Hub, GEXcel International Collegium and dess fält (och under-inriktningar) Feminist Posthumanities, och The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory.


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 12 10:32:01 CEST 2015