Göm menyn

Posthumanistiska genusstudier

Människor och kultur (humanioras klassiska studieobjekt) måste idag förstås i relation till teknik och medier,  medicin och naturvetenskap, andra djur och miljöförändringar. Kropp och identitet formas i sådana ömsesidiga relationer. Det är exempelvis mer uppenbart än någonsin att människor fullt ut finns i naturen och naturen i oss. Nu omprövas vår världsbild och självbild, nya frågor ställs kring etik, politik och rättvisa. Postdisciplinär genusvetenskap och feministisk teori ligger i forskningens framkant i just detta och bidrar till rikedomen bland de mer-än-mänskliga humanvetenskaperna.

Posthumanitiska genusstudier bedrivs inom ramarna för The Posthumanities Hub


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 29 14:22:18 CET 2015