Göm menyn

Postkoloniala Feminismer

Postkoloniala feminismer är ett delområde vid tema Genus som anknyter till ett brett, varierat och väletablerat internationellt forskningsområde där samtida feministisk teoribildning och kritiska intersektionella genusstudier som utvecklar teoretiska, metodologiska och empiriska angreppssätt på intersektionella (postkoloniala, feminist, queer osv) analyser av maktskillnader som genus/kön, ras, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning studeras. Forskningen relaterar intersektionella postkoloniala genusstudier till frågor om (ojämlik) geopolitisk distribution av makt, speciellt via produktionen av postkoloniala relationer och deras sammanblandning med globala, regionala och lokala överväganden.
 

I fokus för delområdet Postkoloniala feminismer är politisk, kulturell och/eller social forskning om intersektionella maktskillnader, hur de ramas in via postkoloniala relationer och frågor, liksom i interaktion på makro-, meso-, och mikronivå i en värld karaktäriserad av globalisering, transnationalism, teknologiska förändringar, migration, förändrade livsstilar, förkroppsliganden och emotionella relationer, nya sociala och kulturella rörelser såsom feminism, queer och postkolonialism, liksom andra sociala och kulturella förändringsprocesser av avgörande betydelse. Strategier för motstånd, avkolonisation, och kamp för social rättvisa på global och lokal nivå är också delar av postkoloniala villkor, relationer och betydelser som utforskas inom delområdet.

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 17 12:46:51 CET 2015