Göm menyn

Posthumanistiska studier vid Tema Genus

Hub BANNER


 

Du är inte ensam!

Vi blir till genom varandra. Det är mer uppenbart än någonsin att vi människor finns i naturen och naturen fullt ut i oss, på gott och ont. Samtidigt är det existentiellt laddad vem som räknas som människa och medborgare, eller vad som ska räknas som naturligt eller onaturligt, skyddas eller offras. Nu omprövas vår världsbild och självbild i forskning och samhälle vad gäller natur och kultur, nya frågor ställs kring etik, politik och rättvisa. Detta kräver nya former av mer-än-mänsklig humanvetenskap. Människor och kultur (humanioras klassiska studieobjekt) måste idag förstås i våra nära relation till teknik och medier,  medicin och naturvetenskap, andra djur, organismer och miljöförändringar lika mycket som till historia och social formering. Postdisciplinär genusvetenskap och feministisk teori ligger i forskningens framkant i just dessa sammanhang!

Vid The Posthumanities Hub träffas och utvecklas samtida mer-än-mänskliga humanvetenskaperna ... (exempelvis bedriver vi feminist environmental humanities, human animal studies, science and literature studies, medie- och populärkulturstudier, medical humanities, digital posthumanities, cyborg anthropology och annat spännande) ... för att ta sig an lokalt specifika och världsliga problem, tillsammans. Världens problem bryr sig ju inte om akademiska uppdelningar i discipliner, natur eller kultur - och forskning är social verksamhet!    

Vid The Posthumanities Hub använder och utvecklar vi tvärvetenskaplig kulturforskning och posthumanistiska genusstudier som hanterar specifika problem systematiskt, utan att tudela världen i antingen kultur eller natur. Här bedrivs internationell feministisk forskning, forskarutbildning och grundutbilding, samverkan i form av medborgarhumaniora och nätverksbyggande inom de konverserande forskningsområdena genusvetenskap, vetenskaps- och teknikstudier och cultural studies. Vi utvecklar och bidrar till nya utmanande fält som Environmental Humanities, Human Animal Studies, Digital och Medical Humanities. Trivs bäst gör vi där vetenskaperna bryts mot varandra och mot konst och samhällsengagemang. Gemensamt för vår forskning är att den kritiskt och kreativt rör sig bortom humanioras bekvämlighetszoner (teknik, kropp, miljö, djur) och förnyar humaniora (och andra vetenskaper) inifrån - och utifrån samhällsrelevanta frågeställningar.

Om The Posthumanities Hub:

The Posthumanities Hub har som en postkonventionell forskargrupp och samarbetsplattform attraherat en strid ström av internationella gästforskare (doktorander eller seniora forskare från 13 olika länder och 29 olika universitet) sedan starten 2008 (vårt öppningsevent var "Darwin Day@Gender Studies" 2009).

The Posthumanities Hub är ett nav för följande internationella forskarnätverk:

  • The Posthumanities Network: Next Genderation (Vetenskapsrådet, 2009-)
  • New Materialisms: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter' (EU Cost Action, 2013-)
  • The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory (Mistra + Formas 2015-2019)
  • Posthumanities International Network (RJ, 2015-2017)
  • Posthuman Research Network (Kanadas vetenskapsråd för humaniora och samhällsvetenskap, SSHRC, 2017-)
  • The Eco- and Bioart Research Network (2017)

Forskningen har finansierats av exempelvis Vetenskapsrådet, Europeiska forskningsrådet (ERC stg), Riksbankens Jubileumsfond, Nordiska forskningsrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Kanadensiska vetenskapsrådet, Delegationen för Jämställdhet (Högskoleverket), Knut och Alice Wallenberg, EU Cost Action samt strategiska satsningar vid Linköpings universitet och Filosofiska fakulteten. Vår naturkulturforskning finansieras också av MISTRA och FORMAS i syfte att etablera det svensk-internationella programmet The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory (pi och grundare Cecilia Åsberg).

Vi bedriver ett stort antal forsknings- och samverkans projekt (gärna över fakultersgränser och mitt i kultur- och naturvetenskapliga problem), men också individuella doktorandprojekt. Vid The Posthumanities Hub som forskargrupp finansieras och utbildas en grupp doktorander, varav nästan hälften är affilierade hit från annan forskningsavdelning vid LiU eller från utländska universitet, men även postdoktorala forskare befinner sig helt (anställda) eller delvis (affilierade) hemma hos oss. De första doktoranderna finansierades av den strategiska satsningen som Linköpings universitet gjorde på Cecilia Åsberg som LiU-forskare "LiU Research Fellow - Future Research Leaders" 2008-2012).

Inom GEXcel International Collegium (tre-universitets genus-excellence centrum) leder Cecilia Åsberg (CÅ) sedan 2012 dessa Hub-relaterade inriktningar av Feminist Posthumanities:

  • Environmental Humanities in Feminist Arts and Sciences, med Astrida Neimanis och Lauren LaFauci
  • Feminist Technoscience Studies: Re-inventing Technologies, Biologies and Medicine, med Ulf Mellström, Nina Lykke och Margrit Shildrick
  • New Media, Digital Cultures, Social Imaginaries in Posthumanist Gender Studies, med Lissa Holloway Attaway och Helga Sadwoska
  • Liminal lives, bodily ethics and bio-curious feminist posthumanities, med Marietta Radomska och Olga Cielemecka

Mer information finns på engelska.


Sidansvarig: cecilia.asberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 16 21:07:31 CEST 2017