Göm menyn

Genus och kultur


Kulturella uttrycksformer - som varierar över tid, rum och social miljö - har blivit allt viktigare för individers och gruppers identitetsskapande, för iscensättning av sociala likheter och skillnader, gemenskaper och konflikter. Inom inriktningen Genus och kultur studeras kulturella representationer av kön och hur könsidentiteter och könsrelationer uttrycks i symbolisk form. Forskningen omfattar såväl textorienterade studier av verk, former, stilar och genrer som kontextorienterade analyser av praktiker, institutioner och maktrelationer. Feministiska samtidsorienterade kulturanalyser, eller Feminist Cultural Studies, är ett samlande namn på forskningsarbetet.

Kontakta Nina.Lykke@liu.se för mer information. 
 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 13 11:41:39 CEST 2015