Göm menyn

Genuslabbet: Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan


Finns det ett akademiskt liv efter avhandlingen? Hur ser det i så fall ut för män och kvinnor inom humaniora respektive naturvetenskap idag? Vad kan vi lära av varandra över disciplingränserna? Hur kan DU göra en genussmart akademisk karriär? Hur skapar man en kreativ och driven forskningsmiljö som ger alla lika villkor oavsett exempelvis kön? Formellt sett har kvinnor och män samma möjlighet att göra forskarkarriär. Trots det verkar en rad informella mekanismer hindra reell jämställdhet. Genuslabbet bygger på attitydförändrande metoder och ömsesidiga dialoger mellan män och kvinnor, samhälls-, kultur- och naturvetare, forskningsledare och juniora forskare vid Linköpings och Stockholms universitet.

Av alla deltagare i Genuslabbet krävs tvärvetenskaplig nyfikenhet och gränsöverskridande experimentlusta. -Tillsammans skapar vi en mer demokratisk forskningsframtid!

Projektet pågår till och med juli 2012,

med problemorienterad "labbar" som flankeras av inspirerande öppna föreläsningar vid SU och LiU av internationellt framstående forskare, samt en gedigen vetenskaplig uppföljning.

  • VILL DU FÅ SMARTA OCH GENUSMEDVETNA KARRIÄRTIPS?
  • ÄR DU SUGEN PÅ EN FORSKARKARRIÄR INOM NATURVETENSKAP, SAMHÄLLSVETENSKAP ELLER HUMANIORA (i bred bemärkesle) och SAMTIDIGT NYFIKEN PÅ HUR "DE ANDRA" GÖR?

Om du också är doktorand, postdok eller forskningsledare och öppen för radikalt tvärvetenskapliga samarbeten: Anmäl dig då snarast som DELTAGARE i GENUSLABBET!

Senast: April 1, 2011.

Kontaktperson:
Linnea Bodén, Linköpings universitet: linnea.boden@liu.se

Projektledare:
Cecilia Åsberg , Linköpings universitet: cecilia.asberg@liu.se
Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet: hillevi.lenz-taguchi@ped.su.se


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 13 14:00:20 CEST 2015