Göm menyn

757G22  Introduktion till genus och intersektionalitet i en transnationell värld, 7,5 hp

Period:  201734 - 201738, 21 August - 22 September 2017 


Face-Face vecka på Campus Linköping 

Cirka en vecka innan kursstart kommer alla antagna att få ett virtuellt upprop via mail.


Den här kursen introducerar nyckelidéer, begrepp och diskussioner i genus och intersektionalitet från ett transnationellt och postkolonialt perspektiv. Kursen belyser centrala aspekter av sociala representationer och förkroppsliganden, feministisk och queer politik och dekoloniala praktiker och teori.

All undervisning i denna introduktionskurs kommer hållas under en intensiv Face-to-Face-vecka på campus vid Linköpings universet, vilket innebär obligatorisk närvaro i under den veckan Linköping.

Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Grundnivå 1

Institution: Institutionen för TEMA

Kontakt:  Malena Gustavson, malena.gustavson@liu.se

Elisabeth Samuelsson, 013-282174, elisabeth.samuelsson@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Dokumenterad kunskap i Engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

 

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Rebecca Olsson

studycounsellor.gender@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson 
alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 12:55:00 CEST 2017