Göm menyn

757G25 Intersektionella praktiker, 7,5 hp

Period:  201749 - 201803, 4 december - 21 Januari 2018

Kursen introducerar begrepp och redskap inom olika inriktningar i feministiska kulturstudier för att analysera och kritiskt tolka kunskapsproduktion och kommunikationspraktiker i ett intersektionellt perspektiv. Genomgående kommer kursen diskutera t.ex. populärvetenskap, skönlitteratur och poesi, konst, film, museiutställningar och/eller teaterföreställningar, mm.

Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Grundnivå 1

Institution: Institutionen för TEMA

Kontakt:  Malena Gustavson, malena.gustavson@liu.se

Elisabeth Samuelsson, 013-282174, elisabeth.samuelsson@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Dokumenterad kunskap i Engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Rebecca Olsson

studycounsellor.gender@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson 
alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 12:55:00 CEST 2017