Göm menyn

Gender Studies - Intersektionella genusstudier - Kurspaket (30 hp)

 

Kurspaketet består av i fyra delkurser:

757G22  Introduktion till genus och intersektionalitet i en transnationell värld, 7,5 hp

757G23 Tillämpad intersektionalitet – det kunskapsproducerande subjektet, 7,5hp

757G24  Dåtid, nutid, framtid i feministisk intersektionalitet, 7,5 hp 

757G25  Intersektionella praktiker  , 7,5 hp

Kursena introducerar grunderna i intersektionell, transnationell och förändrande genusvetenskap. Kursen diskuterar intersektionella nyckeltexter, teorier och begrepp och inspirerar studenterna att förespråka och kommunicera förändring.

Kurserna kommer ges under hösten 2017. Hitta mer information om kursen och de fyra delkurserna i vänsterfältet. 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Rebecca Olsson

studycounsellor.gender@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson 
alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 29 08:50:54 CET 2018