Göm menyn

Gender Studies - Intersektionella genusstudier - Kurspaket (30 hp)

 

Återöppnas för sen anmälan 170714

 

Kurspaketet består av i fyra delkurser:

757G22  Introduktion till genus och intersektionalitet i en transnationell värld, 7,5 hp

757G23 Tillämpad intersektionalitet – det kunskapsproducerande subjektet, 7,5hp

757G24  Dåtid, nutid, framtid i feministisk intersektionalitet, 7,5 hp 

757G25  Intersektionella praktiker  , 7,5 hp

Kursena introducerar grunderna i intersektionell, transnationell och förändrande genusvetenskap. Kursen diskuterar intersektionella nyckeltexter, teorier och begrepp och inspirerar studenterna att förespråka och kommunicera förändring.

Kurserna kommer ges under hösten 2017. Hitta mer information om kursen och de fyra delkurserna i vänsterfältet. 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Rebecca Olsson

studycounsellor.gender@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson 
alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 12:55:00 CEST 2017